Uudis

Operatiivinfo 24h telefonil 47 35013

Torustike rekonstrueerimistööd Niine tn Haapsalus

 

Anname teada, et Haapsalu ning Uuemõisa vee- ja kanalisatsioonitorustike ning reoveepuhasti rekonstrueerimisega seoses alustab AS Viimsi Keevitus kaevetöödega Niine tänaval (lõigul: Lihula mnt kuni Pihlaka tn).

Palume jälgida ajutist liikluskorraldust (tänav on ehitustööde ajal suletud).

Planeeritud ehitustööde aeg on 23.01. – 28.02.2018.a.

Lõplik taastamine juuni 2018.a.

Tööde eest vastustab AS Viimsi Keevitus, Veera Petrova tel. 5912477

Järelevalvet teostab P.P. Ehitusjärelevalve OÜ, Margus Maripuu tel. 50 39 789.

Tööde tellija on AS Haapsalu Veevärk.