Veemõõdusõlm

Haapsalu Veevärk AS (edaspidi Veevärk) on kehtestanud tehnilised tingimused veemõõdusõlmedele.

HVV tehnilised tingimused veemõõdusõlmele

Veemõõtja skeem

 

Kui kliendi veemõõdusõlm vastab Veevärgi poolt kehtestatud tehnilistele tingimustele, paigaldab Veevärk kliendile oma veearvesti.  See tähendab, et kliendil kaob edaspidi kohustus ise pidada arvestust veemõõtja taatlustähtaja üle ning kaob ka vajadus ise maksta veemõõtja remondi, taatlemise, vahetamise ja plommimise eest. Veevärk vahetab vastavalt seadusandlusega määratud taatlustähtaja möödudes veemõõtjad välja .

Veemõõtja taatlustähtaeg on määratud Majandus-ja Kommunikatsiooniministri määrusega nr 104 lisas 2 ja selleks  on 2 aastat.

https://www.riigiteataja.ee/akt/128062011027

Majandus ja Kommunikatsiooniministri määrus 104 lisa 2

Juhul kui klient soovib veemõõtja vahetust enne taatlustähtaja lõppu ja selle ekspertiisi tulemustes ei tuvastata veemõõtja riket, jäävad ekspertiisi ja veemõõtja vahetusega kaasnevad kulud kliendi kanda.

 

  • Kauglugemisel põhinevad veemõõtjad

Haapsalu Veevärk AS paigaldab veemõõtjaid, mis võimaldad edastada veemõõtja näite kauglugemise teel . Selle tulemusena kaob ära kliendil kohustus teatada veemõõtja näitu. Kuu viimase päeva seisuga jõuavad kõik veemõõtjate näidud Veevärki, mille alusel esitatakse kliendile arve.

Praeguseks hetkeks on kauglugemise leviala Mulla-Kalda piirkonnas ja Kiltsis. Veevärgi eesmärgiks on paari aastaga katta levialaga kogu Haapsalu ja ka teenindatavad vallad.

 

Kauglugeja  sagedusala 860MHz, võimsus 50mW, signaaliedastus intervall iga 20 minuti järel. Edastab sidepakette. Omab oma liitiumpatareid ning  vooluvõrku ühendamise  vajalikkus puudub.