Uudis

Operatiivinfo 24h telefonil 47 35013

Hinna muudatused AS Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas

Konkurentsiamet kinnitas AS Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas uued vee- ja kanalisatsioonihinnad. Alates 01.01.2018 on kuupmeetri vee hind koos käibemaksuga 1,176 eurot endise 1,08 euro asemel ja kuupmeetri kanalisatsiooni hind koos käibemaksuga 1,703 eurot endise 1,536 euro asemel.
Risti piirkonnas on alates 01.01.2018 kuupmeetri vee hind eraisikutele 1,148 eurot endise 1,048 euro asemel ja kuupmeetri kanalisatsiooni hind 1,676 endise 1,501 euro asemel. Juriidilistele isikutele maksab kuupmeeter vett 1,321 eurot endise 1,235 euro asemel ja kuupmeeter kanalisatsiooni 1,84 eurot endise 1,678 euro asemel.
Risti hinnad erinevad muust teeninduspiirkonnast, kuna kohalik omavalitsus kehtestas 1998. aastal eraisikutele madalama hinna kui juriidilistele isikutele. Sellest tulenevalt tuleb neis piirkondades jätkata sama metoodikaga.
Tänased hinnad kehtivad alates 2014. aastast. Uute hindade kehtestamise vajadus tulenes eelkõige tehtud investeeringute omaosalustest ja kulude suurenemist.
Peale hinnakorrektsiooni jääb Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas teenuse komplekshind võrreldes sarnaste vee-ettevõtetega keskmisele ja madalamale tasemele.
Seoses hinnamuutusega palume kõigil klientidel, kellel ei ole kauglugemist, teatada veearvesti näidud 31. detsembri seisuga hiljemalt 5. jaanuariks 2018.a. soovitatavalt AS Haapsalu Veevärk koduleheküljel oleva lingi kaudu või meiliaadressile arved@hvv.ee.

Teenuse nimetus  Teenuse tasu * Ühik
Haapsalu linn, Uuemõisa ja Paralepa alevik ning Kiltsi, Panga ja Jõõdre külad Haapsalu linnas; Taebla, ja Palivere alevikud ning Pälli, Nigula, Piirsalu, Linnamäe, Pürksi ja Sutlepa külad Lääne-Nigula vallas;  Hullo küla Vormsi vallas:
Tasu võetud vee eest 0,980 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,419 €/m³
Lääne-Nigula valla Risti alevik:
Tasu võetud vee eest füüsilised isikud 0,957 €/m³
Tasu võetud vee eest juriidililised isikud 1,101 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud 1,397 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud 1,533 €/m³
Kõikides tegevuspiirkondades ÜVVKS § 14 lg 1 p 2 ja 3 sätestatud tasu  sõltuvalt reostatusest
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II reostusgrupp 1,694 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III reostusgrupp 1,942 €/m³
Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV reostusgrupp 2,107 €/m³
Põhiteenustega seotud lisateenused
1. Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga tehniliste tingimuste koostamine
kuni 1,5 m3/ h 15,55 €/tk
1,5-5,0 m3/ h 23,66 €/tk
üle 5 m3/ h 47,32 €/tk
2. Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga koostatud ehitusprojekti ekspertiis ja kooskõlastamine
kuni 1,5 m3/ h 15,55 €/tk
1,5-5,0 m3/ h 23,66 €/tk
üle 5 m3/ h 47,32 €/tk
3. Muude projektide kooskõlastamine (valgustus, side jms)
pindalaga kuni 1 ha 27,21 €/tk
pindalaga ≥ 1 ha 21,29 €/ha
4. Veeühenduse sulgemine veemõõdusõlmest, maakraani kaudu või siibrikaevust 23,66 €/tk
5. Veeühenduse avamine veemõõdusõlmest, maakraani kaudu või siibrikaevust 23,66 €/tk
6. Veemõõtja taatlemine kliendi soovil enne taatlusperioodi lõppu 18,55 €/tk
7.  Plommimine 14,62 €/tk
*Kõigile hindadele lisandub käibemaks.