Uudis

Operatiivinfo 24h telefonil 47 35013

Riik toetab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist.

Keskkonnainvesteeringue Keskus (KIK) avas möödunud aasta 5. juunil taotlusvooru eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, mille raames on AS Haapsalu Veevärgil hea võimalus üliväikeste kuludega kliendile pakkuda kinnistusisest torustiku ehitust (liitumispunktist hooneni).
Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija. Alates 8. maist saavad KIKist toetust taotleda ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikud. Seda, kas elukoht asub vastaval reoveekogumisalal, saab kontrollida KIKi kodulehelt otsingumootorist:
https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine

Toetust ei anta elamusiseste torustike ehitustöödeks (nt veemõõdusõlmede rajamiseks), varasemalt teostatud tööde rahastamiseks ning hoonestamata või ehitusjärgus elamutega kinnistule torustiku rajamiseks.
Kui on rajatud liitumispunkt nii vee- ja kanalisatsiooniga liitumiseks, on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema teenusega. Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.

Täpsem info taotlusvooru tingimuste ja toetuse taotlemise protsessi kohta leiab KIKi kodulehelt: https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine

Taotlemine käib läbi E-toetuste keskkonna või KIKi kodulehelt leitava vormi kaudu, mida on võimalik KIKi saata nii e-posti teel (info@kik.ee) kui paberil (Narva mnt 7a, 10117, Tallinn).
Ühtlasi on võimalik volitada Haapsalu Veevärk AS-i kliendi nimel toimingute tegemiseks. Palun võtta sel juhul ühendust tel 47 35 010 / 47 35 016 või eposti aadressil: info@hvv.ee .

Taotlemise protsessiga soovitame varakult alustada, toetust jagatakse kuni fondi eelarve täitumiseni.

Puhata keskkonna nimel

Haapsalu Veevärk AS