Uudis

Operatiivinfo 24h telefonil 47 35013

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad alates 01. aprill 2022.a

Konkurentsiamet kinnitas AS Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas uued vee- ja kanalisatsioonihinnad. Alates 01.04.2022 on kuupmeetri vee hind koos käibemaksuga 1,303 eurot endise 1,176 euro asemel ja kuupmeetri kanalisatsiooni hind koos käibemaksuga 1,858 eurot endise 1,703 euro asemel. Seega vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind koos käibemaksuga kokku hakkaks olema 3,161 eurot kuupmeeter.
Risti piirkonnas on alates 01.04.2022 kuupmeetri vee hind eraisikutele 1,282 eurot endise 1,148 euro asemel ja kuupmeetri kanalisatsiooni hind 1,837 endise 1,676 euro asemel. Seega vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind koos käibemaksuga kokku hakkaks olema 3,119 eurot kuupmeeter.
Risti piirkonna juriidilistele isikutele maksab kuupmeeter vett 1,44 eurot endise 1,321 euro asemel ja kuupmeeter kanalisatsiooni 1,986 eurot endise 1,84 euro asemel.
Risti hinnad erinevad muust teeninduspiirkonnast, kuna kohalik omavalitsus kehtestas 1998. aastal eraisikutele madalama hinna kui juriidilistele isikutele. Sellest tulenevalt tuleb neis piirkondades jätkata sama metoodikaga.
Tänased hinnad kehtivad alates 2018. aastast. Uute hindade kehtestamise vajadus tulenes eelkõige tehtud investeeringutest, tõusnud energiahindadest ja riigi poolt vee-ettevõtetele kehtestatud täiendavast järelevalvetasust.
Peale hinnakorrektsiooni jääb Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas teenuse komplekshind võrreldes sarnaste vee-ettevõtetega keskmisele ja madalamale tasemele.
Seoses hinnamuutusega palume kõigil klientidel, kellel ei ole kauglugemist, teatada veearvesti näidud 31. märtsi seisuga hiljemalt 5. aprilliks 2022.a. soovitatavalt AS Haapsalu Veevärk koduleheküljel oleva lingi kaudu või meiliaadressile arved@hvv.ee.

Konkurentsiameti kinnitatud hinnad alates 01.04.2022.a.