Haapsalu Veevärk AS teenustööde ja töömasinate hinnakiri alates 01.05.2018