Ettevõttest

Haapsalu Veevärk alustas munitsipaalettevõttena tegevust 01.03.1995.  aastal.

Alates 13.02.1997.a. tegutseb Haapsalu Veevärk kui aktsiaselts – äriregistri  kood 10175723 .

 

Aktsionärid

Ettevõtte aktsionärideks on Haapsalu linn, Lääne-Nigula – ja Vormsi vald

 


 

 

Osakonnad

  • Finantsosakond
  • Klienditeenindus / Personalijuhtimine
  • Tootmine
  • Arendus / Projektid
  • Raamatupidamine
  • Labor

 

Põhitegevusalad 

Meie põhiülesanneteks on klientidele Haapsalu linnas , Lääne-Nigula – ja Vormsi vallas järgmiste teenuste pakkumine:

– Veekogumine, -töötlemine ja –varustamine.

– Kanalisatsiooni ärajuhtimine ja heitveekäitlemine.

– Vee ja kanalisatsiooni elektriseadmete ja –juhtmete paigaldamine.

– Veetorustike ja sanitaarseadmete paigaldamine.

– Komposteeritud reoveesette müümine.

– Töömasinate ja eriotstarbeliste agregaatide teenustööd.

– Purgimisteenuse osutamine.