Üldinfo ja lihtsustatud kord

Vajalikud toimingud enne Haapsalu Veevärk AS veevärgiga ühinemiseks:

  1. Tehnilised tingimused
  2. Projekti kooskõlastamine
  3. Liitumisleping
  4. Teavitada Haapsalu Veevärk AS-i soovist reaalselt ühendada kinnistu trassid ÜVK-ga
  5. Esitada rajatud sõlmed ja torustikud ülevaatuseks ja katsetuseks HVV AS-i esindajale, kes paigaldab ning plommib veemõõtja.
  6. Teostusjoonis
  7. Teenuselepingu sõlmimine.