Korduvad küsimused

Mis on vee karedus ja kui kare on Haapsalu Veevärgi teeninduspiirkonnas kasutatav vesi ?

 

Vee karedust põhjustavad vees lahustunud kaltsiumi ja magneesiumi soolad. Eestis on joogivesi (põhjavesi) enamasti kare- elame ju paesel pinnal ja see sama paekivi teeb karedaks ka meie joogivee. Kaltsium ja magneesium on inimese organismile väga vajalikud  elemendid, mistõttu puudub kareduse jaoks joogivees ka piirnorm.

Vee liigne karedus rikub kodumasinaid (katlakivi teke) ning vähendab seebi ja pesupulbri toimet pesemisel.

 

Karedus jaguneb:

 

  • Mööduv – kõrvaldub vee keetmisel ja tekitab katlakivi
  • Jääv – saab kõrvaldada vaid keemiliselt

 

Tabel 1. Vee liigitamine kareduse järgi

 

Iseloomustus

 

 mg-ekv/l
Pehme 0…1
Mõõdukalt pehme 1…2
Nõrgalt kare 2…3
Mõõdukalt kare 3…4
Kare 4…6
Väga kare >6

 

Haapsalu Veevärgi teeninduspiirkonnas on vee karedus 2….3 mg-ekv/l.

 

Kuna paljud  kodumasinate tootjad kasutavad vee kareduse esitamisel teisi maailmas tunnustatud mõõtühikuid, siis lisame tabeli 2, milles on mõõtühikud juba teisendatud vastavalt Haapsalu Veevärgi teeninduspiirkonnas kasutatavale veele.

Tabel 2. Haapsalu Veevärgi teeninduspiirkonna vee karedus teistes tunnustatud mõõtühikutes

 

 

mg –ekv/l

 

 

DH (GER)

 

оClark (UK)

 

Ppm (USA)

 

mmol/l

 

2…3

 

5,6…8,4 7…10,5 100…150 1…1,5