Teenuste hinnakiri

Haapsalu Veevärk AS teeninduspiirkonda kuuluvate asulate Konkurentsiameti kinnitatud hinnad alates 01.04.2022.a.

Haapslu Veevärk AS hinnakiri alates 01.01.2018 – 31.03.2022.a. vt. O T S U S teenusehinnad alates 01.01.18

Teenuste hinnakiri kinnitatud Konkurentsiametiga vt täpsemalt SIIN

Haapsalu Veevärk AS teenustööde ja töömasinate hinnakiri alates 01.05.2018

OTSUS: Liitumistasude sooduskampaania jätkamine

Haapsalu Veevärk AS ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasude arvutamise metoodika:  Liitumistasude arvutamise metoodika..

Konkurentsiameti otsus kinnitab ÜVK liitumistasude arvutamise metoodika: KA_OTSUS_10.03.2015