Hinnakiri

Konkurentsiametiga kooskõlastatud Haapsalu Veevärk AS-i teeninduspiirkonda kuuluvate asulate hinnakiri: vt Konkurentsiameti kinnitatud hinnad alates 01.01.2023

Teenustööde hinnakiri alates 01.oktoobrist 2022.a.

OTSUS: Liitumistasude sooduskampaania jätkamine

Haapsalu Veevärk AS ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumistasude arvutamise metoodika:  Liitumistasude arvutamise metoodika..

Konkurentsiameti otsus kinnitab ÜVK liitumistasude arvutamise metoodika: KA_OTSUS_10.03.2015