Kastmisvesi

Vastavalt Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni kasutamise eeskirjale võrdsustatakse ärajuhitava heitvee kogus ühisveevärgist tarvitatud vee kogusega.

Haapsalu Veevärk AS pakub välja võimaluse paigaldada eraldi kastmisveearvesti, mille näidu järgi arvestatakse kogu kastutatud vee kogusest maha kanaliseerimata vee kogus.

Kastmisveemõõtjale kehtivad samad tehnilised nõuded mis peaveemõõtjale.

Nõuetekohane kastmisveemõõtja on paigaldatud konsoolkandurile ja Veevärk annab selleks tasuta arvesti. Kastmisveemõõtja taatlustähtaeg on samuti 2 aastat, nagu peaveemõõtjalgi.

Kastmisveemõõtja peab olema paigaldatud peale peaveearvestit.

HVV TT veemõõdusõlmele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS! Haapsalu Veevärk AS-il ei  ole kohustust arvestada nõuetele mittevastavat kastmisveemõõtja näitu st. kui arvesti taatlustähtaeg ületatud ja konsoolkandur on paigaldamata.