Ehitustööd

 

Haapsalu Veevärk AS (tellija) ja konsortsium Tekton Oü, Oü Taskar ning AS Teede REV-2 (töövõtjad) sõlmisid ehitustöövõtulepingu, et töövõtja teeks riigihanke „Läänemaa veemajndusprojekt-Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse koostamine Haapsalu linnale, Ridala, Taebla, Noarootsi ja Oru vallale. Ehitustööde IV etapi Osa 3 ja Osa 5 Palivere aleviku ja Sutlepa küla vee – ja kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimise ja laiendamise“ ehitustööd.

Teavitame teid et tööde orienteeruv algus on planeeritud 10.04.2012.Tööde täitmistähtaeg on 31.07.2013.a.