Teenuste eest tasumine

Kõigi Haapsalu Veevärk AS-i poolt esitatud arvete eest on võimalik tasuda:

  • Internetipangas või pangakontoris  arvelduskontodele: SEB Pank  10602003926003, Swedbank 1120143671
  • Eesti Post kontorites ilma teenustasuta.

 

Vee-ja kanalisatsiooniarvete eest on võimalik tasuda:

  • Otsekorralduslepinguga (SEB Pank või Swedbank)
    Otsekorralduslepingut saab sõlmida pangakontoris või Internetipanga olemasolul ka internetipangas. Otsekorralduslepingu sõlmimiseks on vajalik viitenumber.
    Otsekorralduslepingu korral  edastab Haapsalu Veevärk igal kuul vajaliku maksesumma pangale, mille alusel pank selle kliendi arvelt maha arvab.
  • Püsikorraldusega
    Püsikorraldust saab samuti sõlmida pangas. Selleks tuleb pangas teatada igakuine mahaarvatav summa, mis peab olema võrdne kliendi keskmise veetarbega. Püsikorralduse tasaarveldused tegeliku tarbimise ja maksmise osas teostatakse kalendriaasta lõpus, mille jaoks on vajalik veemõõtja näidu teatamine detsembri kuu jooksul.