Ajaloolised faktid

Haapsalu Veevärk on eraõiguslik aktsiaselts, mille aktsiate 55,8 % peaomanikuks on Haapsalu linnavalitsus ning mida kuni 1995 aastani tunti RE Eesti Vesi  struktuuriüksusena Lääne Vesi. Alates 1997 tegutseb Haapsalu Veevärk kui aktsiaselts ning ettevõtte aktsionärideks on ka Lääne-Nigula – ja Vormsi Vallavalitsus.

Lisaks traditsioonilistele veemajandusettevõtte teenustele ja tegevustele nagu vee töötlemine; vee-, kanalisatsiooni ja sademeveetorustiku, tuletõrjehüdrantide ja muu vajaliku ehitus, rekonstrueerimine, remont, hooldus ja arendus, projekteerimis- ja avariitööd, seadmete ja tehnikapargi haldus ja teenused, klientidega arvlemine ja operatiivteenusega tegeleb Haapsalu Veevärk mitmete arendus ja tugiprojektidega.

Haapsalu Veevärk kui regionaalne vee-ettevõtja on osalenud ja osaleb veel mitmetes Läänemaa keskkonnaprojektide arendustegevuses, millede eesmärk on kaasajastada ja renoveerida taristut ja täiustada tootmistulemusi.