Liitujale

  1. Liitumissooviga avalduse esitamine Haapsalu Veevärk AS-ile
  2. Avalduse esitamine tehniliste tingimuste saamiseks
  3. Veemõõdusõlme ja kinnistu siseste torustike väljaehitamine vastavalt tehnilistele tingimustele liitumispunktini
  4. Torustike ülevaatus ja veearvesti paigaldus ja plommimine  Haapsalu Veevärk ASi poolt.

Teenuselepingu sõlmimine