Uudised

 • Veetorustike läbipesu Linnamäe külas (09.-10. juuni kl 22-06)

  Haapsalu Veevärk AS teatab, et neljapäeval, 09. juuni õhtul kl 22 kuni reede, 10. juuni varahommikuni kl 06-ni teostatakse veetorustike läbipesu Linnamäe külas.
  Läbipesu ajaks palun võimalusel sulgeda kuulkraan veemõõdusõlmes, vältimaks torustikus leiduva sade sattumist sanitaartehnilisse süsteemi.

  Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast ja jääme lootma teie mõistvale suhtumisele.

  Haapsalu Veevärk AS

  Continue reading →
 • Lühiajalised veekatkestused Hullo küla, Vormsi (N, 26.mai)

  Haapsalu Veevärk AS teatab, et hooldustöödega seoses võib neljapäeval, 26.05.2022 toimuda lühiajalisi veekatkestusi (max ca 30 min) Hullo külas Vormsi vallas Lääne maakonnas. Veekatkestuste täpsem toimumise kellaaeg ja kestvus on määratlemata.
  Palume võimalike ebameeldivuste pärast vabandust ning jääme lootma teie mõistvale suhtumisele.

  Lugupidamisega

  Haapsalu Veevärk AS

  Continue reading →
 • Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad alates 01. aprill 2022.a

  Konkurentsiamet kinnitas AS Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas uued vee- ja kanalisatsioonihinnad. Alates 01.04.2022 on kuupmeetri vee hind koos käibemaksuga 1,303 eurot endise 1,176 euro asemel ja kuupmeetri kanalisatsiooni hind koos käibemaksuga 1,858 eurot endise 1,703 euro asemel. Seega vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind koos käibemaksuga kokku hakkaks olema 3,161 eurot kuupmeeter.
  Risti piirkonnas on alates 01.04.2022 kuupmeetri vee hind eraisikutele 1,282 eurot endise 1,148 euro asemel ja kuupmeetri kanalisatsiooni hind 1,837 endise 1,676 euro asemel. Seega vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind koos käibemaksuga kokku hakkaks olema 3,119 eurot kuupmeeter.
  Risti piirkonna juriidilistele isikutele maksab kuupmeeter vett 1,44 eurot endise 1,321 euro asemel ja kuupmeeter kanalisatsiooni 1,986 eurot endise 1,84 euro asemel.
  Risti hinnad erinevad muust teeninduspiirkonnast, kuna kohalik omavalitsus kehtestas 1998. aastal eraisikutele madalama hinna kui juriidilistele isikutele. Sellest tulenevalt tuleb neis piirkondades jätkata sama metoodikaga.
  Tänased hinnad kehtivad alates 2018. aastast. Uute hindade kehtestamise vajadus tulenes eelkõige tehtud investeeringutest, tõusnud energiahindadest ja riigi poolt vee-ettevõtetele kehtestatud täiendavast järelevalvetasust.
  Peale hinnakorrektsiooni jääb Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas teenuse komplekshind võrreldes sarnaste vee-ettevõtetega keskmisele ja madalamale tasemele.
  Seoses hinnamuutusega palume kõigil klientidel, kellel ei ole kauglugemist, teatada veearvesti näidud 31. märtsi seisuga hiljemalt 5. aprilliks 2022.a. soovitatavalt AS Haapsalu Veevärk koduleheküljel oleva lingi kaudu või meiliaadressile arved@hvv.ee.

  Konkurentsiameti kinnitatud hinnad alates 01.04.2022.a.

  Continue reading →
 • Hinna muudatused AS Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas

  Konkurentsiamet kinnitas AS Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas uued vee- ja kanalisatsioonihinnad. Alates 01.01.2018 on kuupmeetri vee hind koos käibemaksuga 1,176 eurot endise 1,08 euro asemel ja kuupmeetri kanalisatsiooni hind koos käibemaksuga 1,703 eurot endise 1,536 euro asemel.
  Risti piirkonnas on alates 01.01.2018 kuupmeetri vee hind eraisikutele 1,148 eurot endise 1,048 euro asemel ja kuupmeetri kanalisatsiooni hind 1,676 endise 1,501 euro asemel. Juriidilistele isikutele maksab kuupmeeter vett 1,321 eurot endise 1,235 euro asemel ja kuupmeeter kanalisatsiooni 1,84 eurot endise 1,678 euro asemel.
  Risti hinnad erinevad muust teeninduspiirkonnast, kuna kohalik omavalitsus kehtestas 1998. aastal eraisikutele madalama hinna kui juriidilistele isikutele. Sellest tulenevalt tuleb neis piirkondades jätkata sama metoodikaga.
  Tänased hinnad kehtivad alates 2014. aastast. Uute hindade kehtestamise vajadus tulenes eelkõige tehtud investeeringute omaosalustest ja kulude suurenemist.
  Peale hinnakorrektsiooni jääb Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas teenuse komplekshind võrreldes sarnaste vee-ettevõtetega keskmisele ja madalamale tasemele.
  Seoses hinnamuutusega palume kõigil klientidel, kellel ei ole kauglugemist, teatada veearvesti näidud 31. detsembri seisuga hiljemalt 5. jaanuariks 2018.a. soovitatavalt AS Haapsalu Veevärk koduleheküljel oleva lingi kaudu või meiliaadressile arved@hvv.ee.

  Teenuse nimetus  Teenuse tasu * Ühik
  Haapsalu linn, Uuemõisa ja Paralepa alevik ning Kiltsi, Panga ja Jõõdre külad Haapsalu linnas; Taebla, ja Palivere alevikud ning Pälli, Nigula, Piirsalu, Linnamäe, Pürksi ja Sutlepa külad Lääne-Nigula vallas;  Hullo küla Vormsi vallas:
  Tasu võetud vee eest 0,980 €/m³
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,419 €/m³
  Lääne-Nigula valla Risti alevik:
  Tasu võetud vee eest füüsilised isikud 0,957 €/m³
  Tasu võetud vee eest juriidililised isikud 1,101 €/m³
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud 1,397 €/m³
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud 1,533 €/m³
  Kõikides tegevuspiirkondades ÜVVKS § 14 lg 1 p 2 ja 3 sätestatud tasu  sõltuvalt reostatusest
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II reostusgrupp 1,694 €/m³
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III reostusgrupp 1,942 €/m³
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV reostusgrupp 2,107 €/m³
  Põhiteenustega seotud lisateenused
  1. Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga tehniliste tingimuste koostamine
  kuni 1,5 m3/ h 15,55 €/tk
  1,5-5,0 m3/ h 23,66 €/tk
  üle 5 m3/ h 47,32 €/tk
  2. Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga koostatud ehitusprojekti ekspertiis ja kooskõlastamine
  kuni 1,5 m3/ h 15,55 €/tk
  1,5-5,0 m3/ h 23,66 €/tk
  üle 5 m3/ h 47,32 €/tk
  3. Muude projektide kooskõlastamine (valgustus, side jms)
  pindalaga kuni 1 ha 27,21 €/tk
  pindalaga ≥ 1 ha 21,29 €/ha
  4. Veeühenduse sulgemine veemõõdusõlmest, maakraani kaudu või siibrikaevust 23,66 €/tk
  5. Veeühenduse avamine veemõõdusõlmest, maakraani kaudu või siibrikaevust 23,66 €/tk
  6. Veemõõtja taatlemine kliendi soovil enne taatlusperioodi lõppu 18,55 €/tk
  7.  Plommimine 14,62 €/tk
  *Kõigile hindadele lisandub käibemaks.
  Continue reading →

_____________________________________________________________________________