Uudised

 • Veetorustike läbipesu Linnamäel

  Haapsalu Veevärk AS annab teada, et alates kolmapäevast, 09.09.2020 kell 21:00 kuni neljapäevani, 10.09.2020 kella 01:00 toimub veetorustike läbipesu Linnamäe külas Lääne-Nigula vallas.
  Klientidel palun sulgeda läbipesu ajaks pealevoolukraan veemõõdusõlmes.

  Palume võimalike ebameeldivuste pärast vabandust.

  Haapsalu Veevärk AS

  Continue reading →
 • Kaevetööd ja suletud liiklusele Võnnu tn (08.sept)

  Haapsalu Veevärk AS teatab, et vee- ja kanalisatsioonitorustike kaevetöödega seoses on Võnnu tn 37 elamu vastas asuv tänavamaa suletud liiklusele teisipäeval, 08.septembril 2020 kell 8:00 – 17:00.

  Palume võimalike ebameeldivuste pärast vabandust ning jääme lootma teie mõistvale suhtumisele.

  Haapsalu Veevärk AS

  Continue reading →
 • Veetorustike läbipesu

  Haapsalu Veevärk AS annab teada, et alates kolmapäevast, 02.09.2020 kell 21:30 kuni neljapäevani, 03.09.2020 kella 01:00 toimub veetorustike läbipesu Taebla alevikus, Pälli ning Nigula külas Lääne-Nigula vallas.
  Klientidel palun sulgeda läbipesu ajaks pealevoolukraan veemõõdusõlmes.

  Palume võimalike ebameeldivuste pärast vabandust.

  Haapsalu Veevärk AS

  Continue reading →
 • Staadioni tn liiklusele suletud 25.-26.08.20

  Haapsalu Veevärk AS annab teada, et kanalisatsioonitorustike remondiga seoses on Staadioni tn (Lihula mnt poolne ots) suletud liiklusele alates teisipäevast, 25.08.2020 kell 8:00 kuni kolmapäevani, 26.08.2020 kell 17:00.

  Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast.

  Haapsalu Veevärk AS

  Continue reading →
 • Veetorustike läbipesu Paliveres

  Haapsalu Veevärk AS teatab, et Palivere alevikus alates kolmapäevast, 29. juulist kell 21:30 kuni neljapäevani, 30. juulini kell 02 toimub veetorustike läbipesu.

  Palume klientidel sulgeda selleks ajaks pealevoolukraan veemõõdusõlmes.

  Palume ebameeldivuste pärast vabandust.

  Haapsalu Veevärk AS

  Continue reading →
 • VEETARVE TAASTATUD! (Veeavarii Haapsalus täna, 17.juuni 2020)

  Haapsalu Veevärk AS klientidele on veetarve taastatud ning avariitööd lõpetatud.

  Varasem teade:
  Haapsalu Veevärk AS teatab, et Haapsalu linnas toimub hetkel suuremahulisem veeavarii. Ettevõtte operatiivjõud on koha peal ning tegelevad tarbijatele veevarustuse taastamisega.

  Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast.

  Haapsalu Veevärk AS

  Continue reading →
 • Veekatkestus Tallinna mnt Haapsalus (19.06)

  Haapsalu Veevärk AS teatab, et veetorustiku remonditöödega seoses toimub veekatkestus reedel, 19.06.2020 kl 10-13 Haapsalu linnas Tallinna mnt (lõigus Vahtra tänav kuni Kuuse-Kase ristmik) kinnistud numbritega 44-64.
  Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast.

  Haapsalu Veevärk AS

  Continue reading →
 • Riik toetab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist.

  Keskkonnainvesteeringue Keskus (KIK) avas möödunud aasta 5. juunil taotlusvooru eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, mille raames on AS Haapsalu Veevärgil hea võimalus üliväikeste kuludega kliendile pakkuda kinnistusisest torustiku ehitust (liitumispunktist hooneni).
  Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija. Alates 8. maist saavad KIKist toetust taotleda ka alla 2000 tarbijaga reoveekogumisalade elanikud. Seda, kas elukoht asub vastaval reoveekogumisalal, saab kontrollida KIKi kodulehelt otsingumootorist:
  https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine

  Toetust ei anta elamusiseste torustike ehitustöödeks (nt veemõõdusõlmede rajamiseks), varasemalt teostatud tööde rahastamiseks ning hoonestamata või ehitusjärgus elamutega kinnistule torustiku rajamiseks.
  Kui on rajatud liitumispunkt nii vee- ja kanalisatsiooniga liitumiseks, on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema teenusega. Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.

  Täpsem info taotlusvooru tingimuste ja toetuse taotlemise protsessi kohta leiab KIKi kodulehelt: https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine

  Taotlemine käib läbi E-toetuste keskkonna või KIKi kodulehelt leitava vormi kaudu, mida on võimalik KIKi saata nii e-posti teel (info@kik.ee) kui paberil (Narva mnt 7a, 10117, Tallinn).
  Ühtlasi on võimalik volitada Haapsalu Veevärk AS-i kliendi nimel toimingute tegemiseks. Palun võtta sel juhul ühendust tel 47 35 010 / 47 35 016 või eposti aadressil: info@hvv.ee .

  Taotlemise protsessiga soovitame varakult alustada, toetust jagatakse kuni fondi eelarve täitumiseni.

  Puhata keskkonna nimel

  Haapsalu Veevärk AS

  Continue reading →
 • Hinna muudatused AS Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas

  Konkurentsiamet kinnitas AS Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas uued vee- ja kanalisatsioonihinnad. Alates 01.01.2018 on kuupmeetri vee hind koos käibemaksuga 1,176 eurot endise 1,08 euro asemel ja kuupmeetri kanalisatsiooni hind koos käibemaksuga 1,703 eurot endise 1,536 euro asemel.
  Risti piirkonnas on alates 01.01.2018 kuupmeetri vee hind eraisikutele 1,148 eurot endise 1,048 euro asemel ja kuupmeetri kanalisatsiooni hind 1,676 endise 1,501 euro asemel. Juriidilistele isikutele maksab kuupmeeter vett 1,321 eurot endise 1,235 euro asemel ja kuupmeeter kanalisatsiooni 1,84 eurot endise 1,678 euro asemel.
  Risti hinnad erinevad muust teeninduspiirkonnast, kuna kohalik omavalitsus kehtestas 1998. aastal eraisikutele madalama hinna kui juriidilistele isikutele. Sellest tulenevalt tuleb neis piirkondades jätkata sama metoodikaga.
  Tänased hinnad kehtivad alates 2014. aastast. Uute hindade kehtestamise vajadus tulenes eelkõige tehtud investeeringute omaosalustest ja kulude suurenemist.
  Peale hinnakorrektsiooni jääb Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas teenuse komplekshind võrreldes sarnaste vee-ettevõtetega keskmisele ja madalamale tasemele.
  Seoses hinnamuutusega palume kõigil klientidel, kellel ei ole kauglugemist, teatada veearvesti näidud 31. detsembri seisuga hiljemalt 5. jaanuariks 2018.a. soovitatavalt AS Haapsalu Veevärk koduleheküljel oleva lingi kaudu või meiliaadressile arved@hvv.ee.

  Teenuse nimetus  Teenuse tasu * Ühik
  Haapsalu linn, Uuemõisa ja Paralepa alevik ning Kiltsi, Panga ja Jõõdre külad Haapsalu linnas; Taebla, ja Palivere alevikud ning Pälli, Nigula, Piirsalu, Linnamäe, Pürksi ja Sutlepa külad Lääne-Nigula vallas;  Hullo küla Vormsi vallas:
  Tasu võetud vee eest 0,980 €/m³
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,419 €/m³
  Lääne-Nigula valla Risti alevik:
  Tasu võetud vee eest füüsilised isikud 0,957 €/m³
  Tasu võetud vee eest juriidililised isikud 1,101 €/m³
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud 1,397 €/m³
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud 1,533 €/m³
  Kõikides tegevuspiirkondades ÜVVKS § 14 lg 1 p 2 ja 3 sätestatud tasu  sõltuvalt reostatusest
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II reostusgrupp 1,694 €/m³
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III reostusgrupp 1,942 €/m³
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV reostusgrupp 2,107 €/m³
  Põhiteenustega seotud lisateenused
  1. Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga tehniliste tingimuste koostamine
  kuni 1,5 m3/ h 15,55 €/tk
  1,5-5,0 m3/ h 23,66 €/tk
  üle 5 m3/ h 47,32 €/tk
  2. Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga koostatud ehitusprojekti ekspertiis ja kooskõlastamine
  kuni 1,5 m3/ h 15,55 €/tk
  1,5-5,0 m3/ h 23,66 €/tk
  üle 5 m3/ h 47,32 €/tk
  3. Muude projektide kooskõlastamine (valgustus, side jms)
  pindalaga kuni 1 ha 27,21 €/tk
  pindalaga ≥ 1 ha 21,29 €/ha
  4. Veeühenduse sulgemine veemõõdusõlmest, maakraani kaudu või siibrikaevust 23,66 €/tk
  5. Veeühenduse avamine veemõõdusõlmest, maakraani kaudu või siibrikaevust 23,66 €/tk
  6. Veemõõtja taatlemine kliendi soovil enne taatlusperioodi lõppu 18,55 €/tk
  7.  Plommimine 14,62 €/tk
  *Kõigile hindadele lisandub käibemaks.
  Continue reading →

_____________________________________________________________________________