Uudised

 • Torustike läbipesu Palivere alevikus 06.-07.08.2019

  Hea Klient!

  Haapsalu Veevärk AS teatab, et parema veekvaliteedi tagamiseks toimub teisipäevast, 06.08.2019 alates kell 22:00 kuni kolmapäevani, 07.08.2019 kell 02:00 Palivere aleviku veetorustike läbipesu.

  Palume selleks ajaks sulgeda pealevoolukraan veemõõdusõlmes.

  Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast.

  Haapsalu Veevärk AS

  Continue reading →
 • Vaba tn veekatkestus ja ehitustööd neljapäeval, 01.08.2019.a.

  Hea klient!

  AS Haapsalu Veevärk teatab veekatkestusest seoses hüdrandi paigaldusega Vaba tänaval (alates Vaba tn 6 kuni Vaba tn ja Metsa tn ristmik) neljapäeval 01.08.2019, algusega kell 08:30 kuni tööde lõpetamiseni orienteeruvalt kell 17:00. Palume katkestuse ajaks sulgeda peaveemõõdusõlmest sisendipoolne kuulkraan, mis asetseb enne peaveearvestit.

  Palume võimalike ebameeldivuste pärast vabandust!

  Heade soovidega

  AS Haapsalu Veevärk

  Continue reading →
 • Avatud reoveepuhastite päev reedel, 24. mail 2019

  AS Haapsalu Veevärk kutsub huvilisi külastama AVATUD REOVEEPUHASTITE PÄEVAGA seoses Haapsalu reoveepuhastit reedel, 24. mail 2019 kell 13-15!

  Eesti Vee-ettevõtete Liit (EVEL) soovib tuua rohkem teadlikkust inimeste poolt kasutatavale igapäevateenusele ning näidata tehtud investeeringuid tehnoloogiasse. Tutvustatakse, kuidas kanalisatsiooni lastud reoveest saab taas puhas ja keskkonnasõbralik vesi. Seega on EVEL asunud juba mitmendat aastat korraldama Avatud reoveepuhastite päeva.

  Kõikidel huvilistel on võimalik tutvuda erinevate reoveepuhastitega üle terve Eesti vt SIIN

  Üritusega on ühinenud ka AS Haapsalu Veevärk.
  Kutsume kõiki huvilisi külastama Haapsalu reoveepuhastit (asukoht Haava 32, Haapsalu linn, Haapsalu linn 90510, Läänemaa) reedel, 24. mail kell 13-15.

  Tule üksi või grupiga!

  NB! Vajalik on eelnev registreerimine info@hvv.ee või tel 4735010 / 5145857.

  Continue reading →
 • Riik toetab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist.

  Keskkonnainvesteeringue Keskus (KIK) avas möödunud aasta 5. juunil taotlusvooru eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, mille raames on AS Haapsalu Veevärgil hea võimalus üliväikeste kuludega kliendile pakkuda kinnistusisest torustiku ehitust (liitumispunktist hooneni).
  Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija. AS Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas puudutab see Haapsalu linna, Kiltsi küla, Paralepa ja Uuemõisa alevikku. Seda, kas elukoht asub vastaval reoveekogumisalal, saab kontrollida KIKi kodulehelt otsingumootorist:
  https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine

  Toetust ei anta elamusiseste torustike ehitustöödeks (nt veemõõdusõlmede rajamiseks), varasemalt teostatud tööde rahastamiseks ning hoonestamata või ehitusjärgus elamutega kinnistule torustiku rajamiseks.
  Kui on rajatud liitumispunkt nii vee- ja kanalisatsiooniga liitumiseks, on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema teenusega. Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.

  Täpsem info taotlusvooru tingimuste ja toetuse taotlemise protsessi kohta leiab KIKi kodulehelt: https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine

  Taotlemine käib läbi E-toetuste keskkonna või KIKi kodulehelt leitava vormi kaudu, mida on võimalik KIKi saata nii e-posti teel (info@kik.ee) kui paberil (Narva mnt 7a, 10117, Tallinn).
  Ühtlasi on võimalik volitada Haapsalu Veevärk AS-i kliendi nimel toimingute tegemiseks. Palun võtta sel juhul ühendust tel 47 35 010 / 47 35 016 või eposti aadressil: info@hvv.ee .

  Taotlemise protsessiga soovitame varakult alustada, toetust jagatakse kuni fondi eelarve täitumiseni.

  Puhata keskkonna nimel

  Haapsalu Veevärk AS

  Continue reading →
 • Hinna muudatused AS Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas

  Konkurentsiamet kinnitas AS Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas uued vee- ja kanalisatsioonihinnad. Alates 01.01.2018 on kuupmeetri vee hind koos käibemaksuga 1,176 eurot endise 1,08 euro asemel ja kuupmeetri kanalisatsiooni hind koos käibemaksuga 1,703 eurot endise 1,536 euro asemel.
  Risti piirkonnas on alates 01.01.2018 kuupmeetri vee hind eraisikutele 1,148 eurot endise 1,048 euro asemel ja kuupmeetri kanalisatsiooni hind 1,676 endise 1,501 euro asemel. Juriidilistele isikutele maksab kuupmeeter vett 1,321 eurot endise 1,235 euro asemel ja kuupmeeter kanalisatsiooni 1,84 eurot endise 1,678 euro asemel.
  Risti hinnad erinevad muust teeninduspiirkonnast, kuna kohalik omavalitsus kehtestas 1998. aastal eraisikutele madalama hinna kui juriidilistele isikutele. Sellest tulenevalt tuleb neis piirkondades jätkata sama metoodikaga.
  Tänased hinnad kehtivad alates 2014. aastast. Uute hindade kehtestamise vajadus tulenes eelkõige tehtud investeeringute omaosalustest ja kulude suurenemist.
  Peale hinnakorrektsiooni jääb Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas teenuse komplekshind võrreldes sarnaste vee-ettevõtetega keskmisele ja madalamale tasemele.
  Seoses hinnamuutusega palume kõigil klientidel, kellel ei ole kauglugemist, teatada veearvesti näidud 31. detsembri seisuga hiljemalt 5. jaanuariks 2018.a. soovitatavalt AS Haapsalu Veevärk koduleheküljel oleva lingi kaudu või meiliaadressile arved@hvv.ee.

  Teenuse nimetus  Teenuse tasu * Ühik
  Haapsalu linn, Uuemõisa ja Paralepa alevik ning Kiltsi, Panga ja Jõõdre külad Haapsalu linnas; Taebla, ja Palivere alevikud ning Pälli, Nigula, Piirsalu, Linnamäe, Pürksi ja Sutlepa külad Lääne-Nigula vallas;  Hullo küla Vormsi vallas:
  Tasu võetud vee eest 0,980 €/m³
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,419 €/m³
  Lääne-Nigula valla Risti alevik:
  Tasu võetud vee eest füüsilised isikud 0,957 €/m³
  Tasu võetud vee eest juriidililised isikud 1,101 €/m³
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud 1,397 €/m³
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud 1,533 €/m³
  Kõikides tegevuspiirkondades ÜVVKS § 14 lg 1 p 2 ja 3 sätestatud tasu  sõltuvalt reostatusest
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II reostusgrupp 1,694 €/m³
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III reostusgrupp 1,942 €/m³
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV reostusgrupp 2,107 €/m³
  Põhiteenustega seotud lisateenused
  1. Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga tehniliste tingimuste koostamine
  kuni 1,5 m3/ h 15,55 €/tk
  1,5-5,0 m3/ h 23,66 €/tk
  üle 5 m3/ h 47,32 €/tk
  2. Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga koostatud ehitusprojekti ekspertiis ja kooskõlastamine
  kuni 1,5 m3/ h 15,55 €/tk
  1,5-5,0 m3/ h 23,66 €/tk
  üle 5 m3/ h 47,32 €/tk
  3. Muude projektide kooskõlastamine (valgustus, side jms)
  pindalaga kuni 1 ha 27,21 €/tk
  pindalaga ≥ 1 ha 21,29 €/ha
  4. Veeühenduse sulgemine veemõõdusõlmest, maakraani kaudu või siibrikaevust 23,66 €/tk
  5. Veeühenduse avamine veemõõdusõlmest, maakraani kaudu või siibrikaevust 23,66 €/tk
  6. Veemõõtja taatlemine kliendi soovil enne taatlusperioodi lõppu 18,55 €/tk
  7.  Plommimine 14,62 €/tk
  *Kõigile hindadele lisandub käibemaks.
  Continue reading →

_____________________________________________________________________________