Uudised

 • Veekatkestus Raudtee tn (02.aprill)

  Haapsalu Veevärk AS teatab, et veetorustiku remonditöödega seoses toimub homme, 02.04.2020 kell 9.30-13.00 veekatkestus Raudtee tänaval.
  Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast.

  Haapsalu Veevärk AS

  Continue reading →
 • Klientidele telefonikõne ning ekirja kaugusel

  Eesti Vabariigis kehtestatud eriolukorraga seoses on koroona viiruse leviku tõkestamiseks lõpetatud esmaspäevast, 16.03.2020 Haapsalu Veevärk AS klientide vahetu teenindamine ettevõtte kontoris.

  Probleemide korral palun võtta ühendust üldtelefonil (+372) 4735010, avariinumbril (+372) 4735013 või aadressil info@hvv.ee .

  Hoidke ennast ja oma lähedasi!

  Haapsalu Veevärk AS

   

   

  Continue reading →
 • Õpetaja tn ja Kauba tn ristmik liiklusele suletud.

  Haapsalu Veevärk AS teatab, et 16.-18. märtsil toimuvate kaevamistöödega seoses on Õpetaja tn ja Kauba tn ristmik liiklusele suletud.

  Vabandame võimalike ebameeldivuste pärast.

  Haapsalu Veevärk AS

  Continue reading →
 • Kauba tn ja Staadioni tn veekatkestus

  Haapsalu Veevärk AS annab teada, et torustike ehitustöödega seoses on teisipäeval, 04. märtsil 2020 kell 13-17.00 veekatkestus Haapsalu linnas, Staadioni tänaval ja Kauba tänaval.

  Palume vabandust võimalike ebameeldivuste pärast!

  Haapsalu Veevärk AS

  Continue reading →
 • Veetorustike külmakindluse tagamine.

  Et lähenevate pühade ajal ei saaks peomeeleolu rikutud, siis on viimane aeg üle vaadata veetorustik ja tagada selle külmakindlus!
  Eesti Vee-ettevõtete Liit soovitab majapidamiste veevärgid üle kontrollida ja kordab tuntud tõdesid, kuidas külmakahjusid ennetada:
  • Hoones, mida igapäevaselt ei köeta ja vett ei kasutata, tuleb vee liikumine hoonesse peatada (sulgeda maakraan või pump kaevus) ning tühjendada torustik, veeboiler, WC-poti loputuskast, kraanikausi äravool ja muud veesõlmed.
  • Kasutuses olevates hoonetes vaata üle kogu veevärk ja veendu, et külm ei pääseks ligi. Soojusta torustik, mis võib enim olla mõjutatud välistemperatuurist. Arvesta ka niiskusega, sest niiskus vähendab soojapidavust.
  • Veearvesti töökindluse tagamiseks kaitse see külma eest. Veearvestit ümbritsev temperatuur ei tohi langeda alla kahe soojakraadi.
  • Viimaseks lühiajaliseks abinõuks, kui torustikus olev vesi hakkab külmuma, on veekraani nirisema jätmine. Vee liikumine torustikus takistab selle külmumist.
  • Kui siiski juhtub, et veetorustik külmub ära, siis esmalt tee kindlaks koht, kust külm on torustikule ligi pääsenud ja ohutute vahenditega alusta aeglaselt soojendamist (sobiv vahend on nt soojapuhur).
  • Kui torustiku külmumine on ulatuslikum, siis pöördu abi saamiseks piirkonna vee-ettevõttesse või torutöid teostavate ettevõtete poole.

  Continue reading →
 • Riik toetab ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumist.

  Keskkonnainvesteeringue Keskus (KIK) avas möödunud aasta 5. juunil taotlusvooru eraisikutele ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumiseks, mille raames on AS Haapsalu Veevärgil hea võimalus üliväikeste kuludega kliendile pakkuda kinnistusisest torustiku ehitust (liitumispunktist hooneni).
  Toetust saavad taotleda nende piirkondade elanikud, kelle majapidamine asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on üle 2000 tarbija. AS Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas puudutab see Haapsalu linna, Kiltsi küla, Paralepa ja Uuemõisa alevikku. Seda, kas elukoht asub vastaval reoveekogumisalal, saab kontrollida KIKi kodulehelt otsingumootorist:
  https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine

  Toetust ei anta elamusiseste torustike ehitustöödeks (nt veemõõdusõlmede rajamiseks), varasemalt teostatud tööde rahastamiseks ning hoonestamata või ehitusjärgus elamutega kinnistule torustiku rajamiseks.
  Kui on rajatud liitumispunkt nii vee- ja kanalisatsiooniga liitumiseks, on toetuse saamise eelduseks liitumine mõlema teenusega. Ühe kinnistu kohta võib esitada ühe taotluse.

  Täpsem info taotlusvooru tingimuste ja toetuse taotlemise protsessi kohta leiab KIKi kodulehelt: https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/eraisikute-vee-ja-kanalisatsioonitaristu-rajamine

  Taotlemine käib läbi E-toetuste keskkonna või KIKi kodulehelt leitava vormi kaudu, mida on võimalik KIKi saata nii e-posti teel (info@kik.ee) kui paberil (Narva mnt 7a, 10117, Tallinn).
  Ühtlasi on võimalik volitada Haapsalu Veevärk AS-i kliendi nimel toimingute tegemiseks. Palun võtta sel juhul ühendust tel 47 35 010 / 47 35 016 või eposti aadressil: info@hvv.ee .

  Taotlemise protsessiga soovitame varakult alustada, toetust jagatakse kuni fondi eelarve täitumiseni.

  Puhata keskkonna nimel

  Haapsalu Veevärk AS

  Continue reading →
 • Hinna muudatused AS Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas

  Konkurentsiamet kinnitas AS Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas uued vee- ja kanalisatsioonihinnad. Alates 01.01.2018 on kuupmeetri vee hind koos käibemaksuga 1,176 eurot endise 1,08 euro asemel ja kuupmeetri kanalisatsiooni hind koos käibemaksuga 1,703 eurot endise 1,536 euro asemel.
  Risti piirkonnas on alates 01.01.2018 kuupmeetri vee hind eraisikutele 1,148 eurot endise 1,048 euro asemel ja kuupmeetri kanalisatsiooni hind 1,676 endise 1,501 euro asemel. Juriidilistele isikutele maksab kuupmeeter vett 1,321 eurot endise 1,235 euro asemel ja kuupmeeter kanalisatsiooni 1,84 eurot endise 1,678 euro asemel.
  Risti hinnad erinevad muust teeninduspiirkonnast, kuna kohalik omavalitsus kehtestas 1998. aastal eraisikutele madalama hinna kui juriidilistele isikutele. Sellest tulenevalt tuleb neis piirkondades jätkata sama metoodikaga.
  Tänased hinnad kehtivad alates 2014. aastast. Uute hindade kehtestamise vajadus tulenes eelkõige tehtud investeeringute omaosalustest ja kulude suurenemist.
  Peale hinnakorrektsiooni jääb Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas teenuse komplekshind võrreldes sarnaste vee-ettevõtetega keskmisele ja madalamale tasemele.
  Seoses hinnamuutusega palume kõigil klientidel, kellel ei ole kauglugemist, teatada veearvesti näidud 31. detsembri seisuga hiljemalt 5. jaanuariks 2018.a. soovitatavalt AS Haapsalu Veevärk koduleheküljel oleva lingi kaudu või meiliaadressile arved@hvv.ee.

  Teenuse nimetus  Teenuse tasu * Ühik
  Haapsalu linn, Uuemõisa ja Paralepa alevik ning Kiltsi, Panga ja Jõõdre külad Haapsalu linnas; Taebla, ja Palivere alevikud ning Pälli, Nigula, Piirsalu, Linnamäe, Pürksi ja Sutlepa külad Lääne-Nigula vallas;  Hullo küla Vormsi vallas:
  Tasu võetud vee eest 0,980 €/m³
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,419 €/m³
  Lääne-Nigula valla Risti alevik:
  Tasu võetud vee eest füüsilised isikud 0,957 €/m³
  Tasu võetud vee eest juriidililised isikud 1,101 €/m³
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud 1,397 €/m³
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud 1,533 €/m³
  Kõikides tegevuspiirkondades ÜVVKS § 14 lg 1 p 2 ja 3 sätestatud tasu  sõltuvalt reostatusest
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest II reostusgrupp 1,694 €/m³
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest III reostusgrupp 1,942 €/m³
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest IV reostusgrupp 2,107 €/m³
  Põhiteenustega seotud lisateenused
  1. Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga tehniliste tingimuste koostamine
  kuni 1,5 m3/ h 15,55 €/tk
  1,5-5,0 m3/ h 23,66 €/tk
  üle 5 m3/ h 47,32 €/tk
  2. Kinnistu liitumiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga koostatud ehitusprojekti ekspertiis ja kooskõlastamine
  kuni 1,5 m3/ h 15,55 €/tk
  1,5-5,0 m3/ h 23,66 €/tk
  üle 5 m3/ h 47,32 €/tk
  3. Muude projektide kooskõlastamine (valgustus, side jms)
  pindalaga kuni 1 ha 27,21 €/tk
  pindalaga ≥ 1 ha 21,29 €/ha
  4. Veeühenduse sulgemine veemõõdusõlmest, maakraani kaudu või siibrikaevust 23,66 €/tk
  5. Veeühenduse avamine veemõõdusõlmest, maakraani kaudu või siibrikaevust 23,66 €/tk
  6. Veemõõtja taatlemine kliendi soovil enne taatlusperioodi lõppu 18,55 €/tk
  7.  Plommimine 14,62 €/tk
  *Kõigile hindadele lisandub käibemaks.
  Continue reading →

_____________________________________________________________________________