Uudised

 • Vee- ja kanalisatsiooni (m3) hinnamuutus alates 01. märtsist 2024.a

  Konkurentsiamet kinnitas AS Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas uued vee- ja kanalisatsioonihinnad. Alates 01.03.2024 on kuupmeetri vee hind koos käibemaksuga 1,717 eurot endise 1,498 euro asemel ja kuupmeetri kanalisatsiooni hind koos käibemaksuga 2,402 eurot endise 2,152 euro asemel. Seega vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind koos käibemaksuga kokku hakkaks olema 4,119 eurot kuupmeeter.
  Risti piirkonnas kehtisid alates 1998. aastast eraisikutele ja juriidilistele isikutele eraldi hinnad, aga vastavalt uuele Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadusele ühtlustakse need alates 01.03.2024.
  Uute hindade kehtestamise vajadus tulenes sellest, et elektrienergia hinnakomponent küll vähenes, aga muud tegevuskulud on viimastel aastatel tublisti tõusnud.
  Peale hinnakorrektsiooni jääb Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas teenuse komplekshind võrreldes sarnaste vee-ettevõtetega keskmisest madalamale tasemele.
  Seoses hinnamuutusega palume kõigil klientidel, kellel ei ole kauglugemist, teatada veearvesti näidud 29. veebruari seisuga hiljemalt 3. märtsiks 2024.a. soovitatavalt AS Haapsalu Veevärk koduleheküljel oleva lingi kaudu või meiliaadressile arved@hvv.ee.

  Teenuse nimetus Teenuse senine hind (€) Teenuse hind (€) alates 01. märtsist 2024 Ühik
  Tasu ühisveevärgist tarbitud vee eest 1,228 1,407 € / m3
  Tasu ühiskanalisatsiooni juhitud ja puhastatud reovee eest 1,764 1,969 € / m3
  * kõigile hindadele lisandub käibemaks
  Continue reading →
 • Õhtu kalda joogiveepüstak uues kuues

  Õhtu kaldas asunud varasem lihtsakoeline veevõtupüstak on nüüdseks vahetanud mõned meetrid asukohta ja saanud provintsilinnale sobilikuma väljanägemise.

  Continue reading →
 • Kogumismahuti(te) tühjendamise tellimisest mitme piirkonna tellija vahel üheaegselt ja seonduvate kulude jaotamisest
  Haapsalu Veevärk AS-ist saab tellida paakautoga mahuti(te) tühjendamise teenust ning sellega kaasnevate transpordi – ja töötunni kulude jaotamist  kogukonna majapidamiste vahel. Iga kinnistu mahutist tühjendatud kogused mõõdetakse ja arveldatakse seejärel iga tellijaga eraldi.
  Vt lisatud hinnakiri, täpsemalt p. 6  ja 6.1 paakauto töötunni ja läbisõidu km hind ning p.1 purgimisteenuse (m3) hind:
  Kogukonna elanikel, kel ülaltoodud teenuse vajadus, võtta ühendust Haapsalu Veevärk AS klienditeenindusega kokkuleppelise veopäeva planeerimiseks.
  NB! Vee-ettevõtte põhitegevusala on joogivee – ja reoveekäitlus, mitte vedu — st antud tööd teostatakse perioodiliste pumplate ja peatorustike hooldustööde kõrvalt. Arvestada tasuks sellega, et vee-ettevõttel ei ole (alati) võimekust reageerida koheselt saabunud tellimusele ning kutse tulla tühjendama, võiks olla planeeritud kaks-kolm tööpäeva ette.
  Kontaktid tellimuse esitamiseks on järgmised:
  (+372) 473 5010
  (+372) 473 5016
  info[at]hvv.ee
  Continue reading →
 • Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna muutus alates 01.01.2023.a.

  Konkurentsiamet kinnitas AS Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas uued vee- ja kanalisatsioonihinnad.

  Alates 01.01.2023 on kuupmeetri vee hind koos käibemaksuga 1,474 eurot endise 1,303 euro asemel ja kuupmeetri kanalisatsiooni hind koos käibemaksuga 2,117 eurot endise 1,858 euro asemel. Seega vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind koos käibemaksuga kokku hakkaks olema 3,59 eurot kuupmeeter.
  Risti piirkonnas on alates 01.01.2023 kuupmeetri vee hind eraisikutele 1,452 eurot endise 1,281 euro asemel ja kuupmeetri kanalisatsiooni hind 2,095 eurot endise 1,837 euro asemel. Seega vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind koos käibemaksuga kokku hakkaks olema 3,547 eurot kuupmeeter.
  Risti piirkonna juriidilistele isikutele maksab kuupmeeter vett 1,61 eurot endise 1,44 euro asemel ja kuupmeeter kanalisatsiooni 2,245 eurot endise 1,986 euro asemel.
  Risti hinnad erinevad muust teeninduspiirkonnast, kuna kohalik omavalitsus kehtestas 1998. aastal eraisikutele madalama hinna kui juriidilistele isikutele. Sellest tulenevalt tuleb neis piirkondades jätkata sama metoodikaga.

  Uute hindade kehtestamise vajadus tulenes elektrienergia hinnakomponendi mitmekordsest kasvust.
  Peale hinnakorrektsiooni jääb Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas teenuse komplekshind võrreldes sarnaste vee-ettevõtetega keskmisest madalamale tasemele.

  Seoses hinnamuutusega palume kõigil klientidel, kellel ei ole kauglugemist, teatada veearvesti näidud 31. detsembri seisuga hiljemalt 3. jaanuariks 2023.a. soovitatavalt AS Haapsalu Veevärk koduleheküljel oleva lingi kaudu või meiliaadressile arved@hvv.ee .

   

  Teenuse nimetus Senine hind* Hind* alates 01.01.2023 Ühik
  Haapsalu linn, Uuemõisa ja Paralepa alevik ning Kiltsi, Panga ja Jõõdre külad Haapsalu linnas;

  Taebla ja Palivere alevikud ning Pälli, Nigula, Piirsalu, Linnamäe, Pürksi, Sutlepa, Nõva, Rannaküla ja Variku külad Lääne-Nigula vallas;

  Hullo küla Vormsi vallas:

  Tasu võetud vee eest 1,086 1,228 € / m³
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 1,548 1,764 € / m³
  Risti alevik Lääne-Nigula vallas:
  Tasu võetud vee eest füüsilised isikud 1,068 1,210 € / m³
  Tasu võetud vee eest juriidilised isikud 1,200 1,342 € / m³
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest füüsilised isikud 1,531 1,746 € / m³
  Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest juriidilised isikud 1,655 1,871 € / m³

  *kõigile hindadele lisandub käibemaks.

   

  Lähemalt saab lugeda Laanlane portaalist: https://www.laanlane.ee/haapsalu-veevark-tostab-vee-ja-kanalisatsiooni-hinda-paikesepark-aitas-hinnatousu-leevendada/

  Continue reading →
 • Teenustööde ja -masinate hinnakiri muutub alates 01. oktoobrist 2022.a.

  AS Haapsalu Veevärk annab teada, et oleme uuendanud viimati 2018. aastal vastu võetud hinnakirja teenustöödele ja -masinatele ning alates 01. oktoobrist 2022.a jõustuvad uued hinnad järgmiselt: Teenustööde hinnakiri alates 01.oktoobrist 2022.a.

  AS Haapsalu Veevärk

  Continue reading →

_____________________________________________________________________________