Uudis

Operatiivinfo 24h telefonil 47 35013

Teenustööde ja -masinate hinnakiri muutub alates 01. oktoobrist 2022.a.

AS Haapsalu Veevärk annab teada, et oleme uuendanud viimati 2018. aastal vastu võetud hinnakirja teenustöödele ja -masinatele ning alates 01. oktoobrist 2022.a jõustuvad uued hinnad järgmiselt: Teenustööde hinnakiri alates 01.oktoobrist 2022.a.

AS Haapsalu Veevärk