Tegevusvaldkonnad

Veekogumine, -töötlus ja –varustus.

Kanalisatsiooni ärajuhtimine ja heitveekäitlus.

Vee ja kanalisatsiooni elektriseadmete ja –juhtmete paigaldus.

Veetorustike ja sanitaarseadmete paigaldus.

Komposteeritud reoveesette müük.

Töömasinate ja eriotstarbeliste agregaatide teenustööd.

Purgimisteenus.