Lepingud

Haapsalu Veevärk AS-i  ja kliendi vaheliste suhete aluseks on teenuseleping (edaspidi leping).

Haapsalu Veevärk osutab vee-ja kanalisatsiooniteenust vaid lepingulistele klientidele. Lepingus määratletakse ära ettevõtte ja kliendi kohustused ja õigused. Lepingu lahutamatuks osaks on ka piiritlusakt, kus on määratletud kliendi ja ettevõtte vastutusalasse kuuluvad vee-ja kanalisatsioonitorustikud ning vee- ja kanalisatsiooniga liitumise punkt.

Lepinguid sõlmimida, muuta või lõpetada saab siit:  https://www.hvv.ee/kliendile/blanketid/