ÜF Taebla, Risti, Linnamäe

IMG_2824

Projekti nimetus: Taebla aleviku, Linnamäe küla ja Risti aleviku veemajandusprojekt

KIK taotluse rahuldamise otsuse kuupäev ja nr.: 04.07.2013 nr 1-25/158, muutmise otsus 1-25/116 01.09.2014.a.

Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr: 2.1.0101.13-0107

Projekti abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev:  31.08.2015

Toetuse saaja: Haapsalu Veevärk AS

Toetuse saaja esindaja (projektijuht): Neeme Püss

KIKi projektikordinaator: Ain Ehasalu

Projekti piirkond: Taebla alevik, Linnamäe küla ja Risti alevik, Läänemaa

Toetuse saaja kodulehekülg:   https://hvv.ee

 

 

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on Taebla aleviku, Linnamäe küla ja Risti aleviku reoveekogumisaladel viia vastavusse Eesti seaduste ja Euroopa Liidu direktiividega, mis reguleerivad reoveekogumist ja – puhastust, põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti. Projekti tulemusena paraneb joogivee kvaliteet ja vähenevad oluliselt veekaod, reostuskoormused ja infiltratsioon reoveepuhastitesse.

 

Projekti tegevuste lühikirjeldus

Taebla alevikus rekonstrueeritakse 2,087 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku ja 0,170 km  survekanalisatsioonitorustikku. Ühtlasi rekonstrueeritakse üks olemas olev kanalisatsiooni pumpla. Ehitamisele kuulub 0,088 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 0,105 km survekanalisatsiooni torustikku ja üksreoveepumpla.

Linnamäe külas ehitatakse 1,046 km veetorustikku, 0,005 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 0,470 km survekanalisatsiooni torustikku ja üks reoveepumpla.

Taebla alevikus ehitatakse 2,149 km veetorustikku,  2,080 km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 0,860 km survekanalisatsiooni torustikku ja üks reoveepumpla. Rekonstrueerimisele kuuluvad üks reoveepuhasti, ükspuurkaevpumpla ja üks reoveepumpla.

 

PROJEKTI  NR 2.1.0101.13-0107  HANKEPLAAN

Projekti elluviimiseks korraldatakse järgmiseid hankeid:

Hange nr 1. Avatud riigihange. „Taebla aleviku, Linnamäe küla ja Risti aleviku veemajandusprojekt“ Ehitustööde V etapi projekteerimis-ehitustööd.

Riigihanke viitenumber on 147319

Välja kuulutatud 06.01.2014.a.

Käesoleva riigihankega saate tutvuda siin: https://riigihanked.riik.ee/lr1/web/guest

Projekteerimise  – ehtustööde lepingud

 

Osa 1 Taebla alevik 6.05.2014 – 31.01.2015

Ehitustööd lõpetati 04.12.2014. Ehitati 140m veetorustikku ja rekonstrueeriti üks reoveepumpla ja 2,38 km kanalisatsioonitorustikku.

Taebla vk06 004

 

 

 

 

 

 

Osa 2 Linnamäe küla 11.03.2014 – 31.01.2015

Ehitustööd lõpetati 10.10.2014. Ehitati 1,2 km veetorustikku ja 0,5 km kanalisatsioonitorustikku ja paigaldati üks reoveepumpla.

IMG_0789

 

 

 

 

 

 

Osa 3 Risti aleviku VK torustikud 12.03.2014 – 31.01.2015

Ehitustööd lõpetati 04.12.2014. Ehitati 2,35 km veetorustikku ja 3,42 km kanalisatsioonitorustikku. Paigaldati 1 reoveepumpla ja rekonstrueeriti üks reoveepumpla.

IMG_1378 IMG_1226

 

 

 

 

 

 

Osa 4 Risti aleviku RVPJ ja VTJ 16.05.2014 – 31.01.2015

Ehitustööd lõpetati 03.12.2014. Rekonstrueeriti üks veetöötlusjaam ja üks reoveepuhasti.

IMG_2120 IMG_2404Risti rvp ja vtj 07 026 Risti rvp ja vtj 023

 

 

 

 

 

 

Hange nr 2 . Avatud riigihange “Taebla aleviku, Linnamäe küla ja Risti aleviku veemajandusprojekt” ehitustööde V etapi projekteerimis-ehitustööde omanikujärelvalve ja FIDIC inseneri teenuse osutamine

Avaldatud 21.01.2014

Pakkumuste esitamise aeg 10.02.2014

Leping 11.03.2014 – 31.01.2015

 

 

Hange nr 3 . Avatud riigihange ”Taebla aleviku, Linnamäe küla ja Risti aleviku veemajandusprojekt” ehitustööde VI etapi projekteerimis-ehitustööde omanikujärelvalve ja FIDIC inseneri teenuse osutamine

Riigihanke viite number 155583

Avaldatud 18.09.2014

Pakkumuste esitamise aeg 18.10.2014

Leping 03.11.2014 – 31.07.2015

 

 

Hange nr 4. Avatud riigihange. „Taebla aleviku, Linnamäe küla ja Risti aleviku veemajandusprojekt“ Ehitustööde VI etapi projekteerimis-ehitustööd.

Projekteerimise –ehitustööd toimuvad Haapsalu linnas ja Taebla alevikus

Riigihanke viitenumber on 155317

Välja kuulutatud 17.09.2014.a.

Pakkumiste esitamise tähtaeg 10.10.2014

Leping 3.11.2014 – 31.07.2015

Haapsalu linnas rekonstrueeriti 0,76 km veetorustikku ja 1,2 km kanalisatsioonitorustikku. Reoveepuhastisse paigaldati purgimissõlm ja peapumpla automaatsiiber.

IMG_2716 IMG_2725 IMG_2735 IMG_2775 IMG_2804 IMG_2859 IMG_2977 IMG_2984 IMG_3019 IMG_3090 IMG_3214 IMG_0801 IMG_0802 IMG_2596 IMG_2657 IMG_2661 IMG_2696

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taebla alevikus ehitati 0,74 km veetorustikku ja 0,58 km kanalisatsioonitorustikku.

IMG_2158

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehitustööd lõpetati 17.07.2015.a.

 

Projekti projektijuht:

 

Neeme Püss tel. 53345787