Liitumistaotlus koos lisadega

Avalduse esitamine tehniliste tingimuste saamiseks või liitumaks ühisveevärgi ja /või -ühiskanalisatsiooniga palume esitada võimalikult täpseid lisamaterjale:

1. Teostusjoonis

2. Kinnistu plaan M 1:500

3. Kinnistamisotsuse koopia