Projekti maht

Haapsalu linnas rekonstrueeritakse 1,63km veetorustikku, 1,325km isevoolset kanalisatsioonitorustikku  ja 4 reoveepumplat. Ehitamisele kuulub 1,805km veetorustikku, 0,921km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 0,3km survekanalisatsiooni torustikku ja üks reoveepumpla. Lisaks täiendatakse reoveepuhasti reoveesette kompostimise protsessi ja kaasajastatakse kontroll-juhtimissüsteemi.

Ridala vallas, Uuemõisa alevikus rekonstrueeritakse 0,42km veetorustikku, 0,15km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 0,08km survekanalisatsiooni torustikku ja üks reoveepumpla. Ehitamisele kuulub 2,845km veetorustikku ja 1,44km isevoolset kanalisatsioonitorustikku.

Ridala vallas, Panga külas rekonstrueeritakse 1,21km veetorustikku, 2,615km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 0,785km survekanalisatsiooni torustikku, 3 reoveepumplat ja üks reoveepuhasti.

Taebla alevikus rekonstrueeritakse 2,72km veetorustikku, 3,04km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 0,14km survekanalisatsiooni torustikku, 2 reoveepumplat, 2 veetöötlusjaama ja üks reoveepuhasti.

Taebla vallas, Palivere alevikus rekonstrueeritakse 1,68km veetorustikku, 1,83km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 0,63km survekanalisatsiooni torustikku ja 3 reoveepumplat.

Taebla vallas, Nigula külas rekonstrueeritakse 2,29km veetorustikku, 1,4km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 1,01km survekanalisatsiooni torustikku ja 2 reoveepumplat.

Noarootsi vallas, Sutlepa külas rekonstrueeritakse 0,852km veetorustikku, 0,914km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 0,094km survekanalisatsiooni torustikku, üks veetöötlusjaam ja üks reoveepuhasti.

Oru vallas, Linnamäe külas rekonstrueeritakse 1,39km veetorustikku ja 1,16km isevoolset kanalisatsioonitorustikku.