Nõva reoveepuhasti rekonstrueerimine koos pumplaga

Nõva reoveepuhasti rekonstrueerimine koos pumplaga.
Projekti eesmärgiks on säilitada ja saavutada veekogude ja põhjavee hea seisund ning tagada nõuetele vastav reovesi.
Periood okt 2020 – märts 2021

Lihthanke nr 226406: “Nõva reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd” edukas pakkuja, kellega sõlmiti leping on AS Vensen (registrikood 10175723).

Lihthanke nr 226406: “Nõva reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd” omanikujärelvalve teenuse osutamise edukas pakkuja, kellega sõlmiti leping on Vihmer OÜ (registrikood 12856226)