Nõva reoveepuhasti rekonstrueerimine koos pumplaga

Nõva reoveepuhasti rekonstrueerimine koos pumplaga.
Projekti eesmärgiks on säilitada ja saavutada veekogude ja põhjavee hea seisund ning tagada nõuetele vastav reovesi.
Periood okt 2020 – märts 2021

Hinnapakkumiste küsimisel oli “Nõva reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd” edukas pakkuja, kellega sõlmiti leping on AS Vensen (registrikood 10175723) ning  “Nõva reoveepuhasti rekonstrueerimise projekteerimis-ehitustööd” omanikujärelvalve teenuse osutamise edukas pakkuja, kellega sõlmiti leping oli Vihmer OÜ (registrikood 12856226)

Nõva reoveepuhasti rekonstrueerimistööd

Reoveepuhasti juurde rajati uus maa-alune kompaktne reoveepumpla, mille siseläbimõõt on 1600mm.
Pumpla valmistatud klaasplastist ning ankurdati betoonplaadi külge. Põhjaplaadi alus tehti killustikust.
Pumpla põhi on koonilise süvisega vältimaks reovee settimist pumpla põhja ning pumpla sisepind on sile – vältimaks sette kogunemist siseseinale.

Pealevoolu sulgemiseks, paigaldati siiber enne pumplat. Vooluhulga mõõtmiseks paigaldati magnetinduktiivne vooluhulga mõõtja. Pumpla on varustatud nivooanduriga ja kahe avariiujukiga, mis juhivad pumpade tööd.

Reoveepumplasse paigaldati kaks reoveepumpa, mis lülituvad tööle vaheldumisi. Pumplasisesed torustikud (Dn 80) on happekindlast roostevabast terasest, muud metallkonstruktsioonid roostevabast terasest. Survetorudele paigaldati siibrid ning kuuliga tagasilöögiklapid.

Ventileerimine toimub kahe ventilatsioontoru kaudu – väljatõmme on ülaosast, maapinna lähedal asuvad ventilatsioonitorud on kaetud putukavõrguga.
Pumpla maapealne osa ja kuni 0,1m maa alla ulatuv osa on soojustatud, mis omakorda on kaetud veekindlalt. Pumpla luuk on ka soojustatud ja varustatud lukustusseadmega.

Reoveepumplast KP-1st juhiti PE De 90 Pn 6 survekanalisatsioonitoruga reovesi rahustuskaevu. Lühemad survekanalisatsioonitorustike lõigud reoveepuhasti alal rajati puhasti mahutite vahele, kasutati torusid suurusjärgus PE De Pn 10. Torustike ühendamiseks kasutati elekterkeevisliitmikke ühendust.

Isevoolse kanalisatsiooniga juhiti reovesi ühtlustusmahutisse ning heitvesi suublasse, lahendus leiti ka avariiülevoolule. Kanalisatsioonitorustiku materjal on PVC.

Ehitustööd said valmis märtsis 2021.a.

Galerii, alguses pildid esialgsest situatsioonist, seejärel ehitustöödest ning viimasena väljavõte uue reoveepuhasti heitvee analüüsi tulemustest: