ÜF eriotstarbelised sõidukid ja mehhanismid

Veemajanduse infrastruktuuri arendamine VI voor

Projekti nimetus: Haapsalu Veevärk AS eriotstarbeliste sõidukite ja mehhanismide soetamine
KIK taotluse rahuldamise otsuse kuupäev ja nr.: 09.04.2015 nr 1-25/53
Struktuuritoetuse riikliku registri (SFOS) nr: 2.1.0101.15-0135
Projekti abikõlbulikkuse perioodi lõppkuupäev: 1.12.2015
ÜF toetuse maksimumsumma: 385 843,01 EUR
Toetuse saaja: Haapsalu Veevärk AS
Toetuse saaja esindaja (projektijuht): Neeme Püss
KIKi koordinaator: Ain Ehasalu
Projekti piirkond: Haapsalu linn
Toetuse saaja kodulehekülg: https://hvv.ee 

 

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on Haapsalu Veevärk AS teeninduspiirkondade ÜVK- süsteemide hoolduste efektiivne toimimine ja reosette stabiliseeritusse nõuete täitmine.

 

Projekti tegevuste lühikirjeldus

 

Projekti käigus soetatakse ÜVK-süsteemide hoolduseks alljärgnevad eriotstarbelised sõidukid:

  1. Tõstukauto – reoveepumplate, veetöötlusjaamade ja reoveepuhastite pumpade ja jms hooldamiseks ja betoonkaevuderekonstrueerimiseks.
  2. Multilift baasil paakauto/kallur – sette transport teeninduspiirkonna väikepuhastitest Haapsallu reoveepuhastisse ja komposti äravedu kasutajatele.
  3. Laadur-ekskavaator – teeninduspiirkondades ÜVK süsteemide avariide likvideerimine, teeninduspiirkondade reoveepuhastite, veetöötlusjaamade ja reoveepumplate maaalade hooldustööd sh lumetõrje.
  4. Torukaamerasüsteem – võimaldab avastada ja fikseerida kanalisatsioonitorustike ummistusi, vajumisi ja purunemisi.

 

Reoveesette käitluseks soetatakse:

  1. Kopp-laadur – Haapsalu reoveepuhasti kompostimisprotsessi tööd ja Haapsalu reoveepuhasti maaala lumetõrje.
  2. Aunasegaja – komposti segamine aunades.

 

Projekti nr 2.1.0101.15-0135 Hankeplaan

Projekti elluviimiseks korraldati järgmiseid hankeid:

 

Hange nr. 1  

Avatud riigihange. „Haapsalu Veevärk AS eriotstarbeliste sõidukite ja mehhanismide soetamine“

Riigihanke viitenumber on 162120 ja koosneb 6 Osast

Pakkumiste esitamine 14.05.2015.a.

Käesoleva riigihankega saate tutvuda siin: https://riigihanked.riik.ee/lr1/web/guest/index

 

Sõlmiti 6 lepingut:

Osa 1 — Tõstukauto

IMG_0806 IMG_0807 IMG_0808

 

 

 

 

 

 

 

Osa 2 — Paakauto

IMG_0815 IMG_0820

DSC_0487

 

 

 

 

 

 

Osa 3 — Laadur /ekskavaator

IMG_0810 IMG_0813

 

 

 

 

 

 

 

Osa 4 — Torukaamerasüsteem

IMG_0823

 

 

 

 

 

 

 

Osa 5 — Kopp/laadur

IMG_0825 IMG_0826 August 2015 048

 

 

 

 

 

 

 

Osa 6 — Aunasegaja

IMG_0828 IMG_0831 IMG_0809

 

 

 

 

 

 

 

Hange nr. 2

Avatud riigihange. „Haapsalu Veevärk AS eriotstarbelisele sõidukile lisaseadme paigaldus“

 

Riigihanke viitenumber on 167077

Pakkumiste esitamine 05.10.2015.a.

Käesoleva riigihankega saate tutvuda siin: https://riigihanked.riik.ee/lr1/web/guest/index

Sõlmiti 1 leping — aeglustiga käigukast.