Projekti piirkonnad

 

RIDALA VALD, PANGA KÜLA ( OSA 1)

1.       VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKE REKONSTRUEERIMINE

1.1.      VÄLIMINE VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON -Kooli tn, Kaevere tee, Töökoja tee, Panga tee – Nurga tn, Haeska tee

1.2.      REOVEEPUMPLATE REKONSTRUEERIMINE

2.      REOVEEPUHASTI rekonstrueerimine ja vastavusse viimine direktiivi 91/271EÜ nõuetega

 

 

 

TAEBLA ( OSA 2)

1.       VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKUD

1.1.      VÄLIMINE VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON – Nurme tn, Haapsalu mnt, Tööstuse tn, Pargi tn, Kuuse tn, Lasteaia tn.

1.2.      REOVEEPUMPLATE rekonstrueerimine – Haapsalu mnt RVP, Toominga RVP

2.      VEETÖÖTLUSJAAMa rekonstrueerimine Haapsalu mnt.

3.      REOVEEPUHASTI rekonstrueerimine ja vastavusse viimine direktiivi 91/271EÜ

 

 

 

TAEBLA VALD, PALIVERE ALEVIK (OSA 3)

1.       VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKUD

1.1.      VÄLIMINE VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON – Tooma tn, Allikamaa tee, Liiva tn, Pargi tn, Põllu tn ja Lähtru tee vaheline ala, Lähtru tee, Kalda tn, Jõe tn,    Pikajala tn.

1.2.      REOVEEPUMPLATE rekonstrueerimine

 

 

 

TAEBLA VALD, NIGULA (OSA 4)

1.       VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKUD

1.1.      VÄLIMINE VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON

1.2.     REOVEEPUMPLATE rekonstrueerimine – RVP-1, RVP-2

2.      REOVEEPUHASTI LIKVIDEERIMINE

Reoveepuhasti lammutus ja utiliseerimine

 

 

 

NOAROOTSI VALD, SUTLEPA (OSA 5)

1.       VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKUD

1.1.      VÄLIMINE VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON – Veevarustus, reoveekanalisatsioon, katete taastamine

2.      VEETÖÖTLUSJAAM JA I ASTME PUMPLA rekonstrueerimine

3.      REOVEEPUHASTI rekonstrueerimine

 

 

 

ORU VALD, LINNAMÄE ( OSA 6)

1.       VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKUD

1.1.      VÄLIMINE VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON – Veevarustus, reoveekanalisatsioon, katete taastamine, puurkaevu torustik, veetöötlusjaama  reservuaarid, imbväljak

2.      VEETÖÖTLUSJAAM JA II ASTME PUMPLA rekonstrueerimine – Puurkaevu torustik, veetöötlusjaama reservuaarid, imbväljak

 

 

 

RIDALA VALD, UUEMÕISA ( OSA 7)

1.       VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKUD

1.1.      VÄLIMINE VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON – Linna tee, Haudejaama tee, Kajaka tn, Tennise tn, Piiri tn, Kooli tee, Mõisa tee, Masti tn, Ehitajate tee

1.2.       REOVEEPUMPLATE rekonstrueerimine – KPJ-14, KPJ-16, KPJ-18

 

 

 

HAAPSALU LINN (OSA 8

1.       VEE- JA KANALISATSIOONITORUSTIKUD

1.1.      VÄLIMINE VEEVARUSTUS JA KANALISATSIOON – Männiku tee , Lihula mnt, Sireli tn, Uus tn, Kadaka tn, Neidude tn – Suur-Lossi tn – Ehte tn – Mängu tn

 

 

 

HAAPSALU REOVEEPUHASTI (OSA 9)

1.       NÕRGAVEEPUMPLA REKONSTRUEERIMINE – Olemasoleva reoveepumpla rekonstrueerimine

2.      REOVEEPUHASTI LIIVAPÜÜNISE AVARII ÜLEVOOL – Tehnoloogiline osa, olemasolevale purglale kaardilugemissüsteemi lisamine

3.      PEAPUMPLA KPJ-1 SURVETORUSTIK – Survetorustiku rekonstrueerimine

4.      HOONE (VARJUALUSE) RAJAMINE

5.      KAUGJÄLGIMIS- JA JUHTIMISSÜSTEEM – Reoveepumplad, reoveepuhastid, veetöötlusjaamad, juhtimiskeskus