Projekt meedias

Läänemaa veemajandusprojekti neljandas etapis korraldab Haapsalu Veevärk kuue miljoni euro eest joogi– ja reoveesüsteemide kordategemist nelja valla seitsmes asulas ja Haapsalu linnas. Kuigi tööde tegemiseks on aega tuleva aasta juuli lõpuni, tahab ehitaja enamiku töödest lõpetada veel sel aastal.

/ Lääne Elu 13.03.2012.a./