Panga küla

ÜF IV etapi ehitustööd :

AS Vensen poolt paigaldustööd vee- ja kanalisatsioonitorustikele Panga külas, Ridala vallas.

AS Schöttli Keskkonnatehnika ehitustööd Panga küla reoveepuhastil. Lammutatakse vana abihoone, rajatakse  eelsetitid,  puhastusseadme vundament. Puhastatakse biotiigid.

Tööd reoveepuhastil:  armeeritakse ja valatakse eelsetiti seinad ning lagi, paigaldatakse kompaktpuhastid, vanad BIO-50 puhastid on likvideeritakse. Rajatakse kompaktpuhasti ja biotiigi vaheline kanalisatsiooni torustik. Teeniindushoone ehitamine, tehnoloogiliste torustike ja seadmete paigaldamine, territooriumi, teenindustee ja platsi heakorrastamine ja piirdeaia ehitamine. Elektri- ja automaatikatööde teostamine. Vana biotiigi likvideerimine. Heakorratööde lõpetamine.