Nõva RVP heitveepumpla ja survetorustiku ehitustööd

Projekti nimi – “Nõva RVP heitveepumpla ja survetorustiku ehitustööd”

Riigihanke nr 236027 “Nõva RVP heitveepumpla ja survetorustiku ehitustööd” edukas pakkuja oli AS Terrat

Projekti eesmärgiks oli suunata Nõva reoveepuhastit läbinud heitvesi kraavini MEIEREI, mille eesvooluks on Nõva jõgi.

Käesoleva projektiga rajati Nõva küla reoveepuhasti kinnistule heitveepumpla ning survekanalisatsioonitorustik 491 m kuni kraavini MEIEREI (maaparandussüsteemi koodiga 4110370020011), mille eesvooluks on Nõva jõgi ja MEIEREI kraavi puhastus 246m.

Projekti väljund ja tulemus: varasemalt oli suunatud reoveepuhastit läbiv heitvesi kinnistu kõrval asuvasse kraavi, mis asub erakinnistul. Nimetatud kraav on kinni kasvanud, kogunenud heitvesi tekitab liigniiskust, mis hävitab ümbritsevat taimestikku. Käesoleva projektiga suuname heitvee puhastatud kraavi, mille eesvooluks on Nõva jõgi.

Tööd lõpetati august 2021

Galerii toimunud töödest: