Käimasolevad hanked

  1. „Läänemaa veemajandusprojekt – Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse koostamine Haapsalu linnale, Ridala, Taebla, Noarootsi ja Oru vallale“  ehitustööde omanikujärelvalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine.
  2. „Läänemaa veemajandusprojekt – Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse koostamine Haapsalu linnale, Ridala, Taebla, Noarootsi ja Oru vallale“   ehitustööde IV etapi ehitustööd.