ÜF Läänemaa projekt

Euroopa Liidu Ühtekuulusfondi (ÜF) toetus joogivee- ja reovee valdkonnas perioodil 2011-2013 .a.

18.02.2011.a. kinnitas Keskkonnainvesteeringute Keskus Haapsalu Veevärgi poolt esitatud taotluse „Läänemaa veemajandusprojekt – ÜF rahastamistaotluse koostamine Haapsalu linnale, Ridala, Taebla, Noarootsi ja Oru vallale“.

Planeeritud ÜF toetus perioodil 2011-2013 .a. joogi-ja reovee valdkonnas ehitamisel ja rekonstrueerimisel  viies Lääne maakonna omavalitsuses

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on Haapsalu linna, Ridala, Taebla , Noarootsi ja Oru valla reoveekogumisaladel viia vastavusse Eesti seaduste ja Euroopa Liidu direktiividega, mis reguleerivad reoveekogumist ja –puhastust, põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti. Projekti tulemusena paraneb joogivee kvaliteet ja vähenevad oluliselt veekaod, reostuskoormused ja infiltratsioon reoveepuhastitesse

Projekti tegevuste lühikirjeldus

Haapsalu linnas rekonstrueeritakse 1,63km veetorustikku, 1,325km isevoolset kanalisatsioonitorustikku  ja 4 reoveepumplat. Ehitamisele kuulub 1,805km veetorustikku, 0,921km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 0,3km survekanalisatsiooni torustikku ja üks reoveepumpla. Lisaks täiendatakse reoveepuhasti reoveesette kompostimise protsessi ja kaasajastatakse kontroll-juhtimissüsteemi.

Ridala vallas, Uuemõisa alevikus rekonstrueeritakse 0,42km veetorustikku, 0,15km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 0,08km survekanalisatsiooni torustikku ja üks reoveepumpla. Ehitamisele kuulub 2,845km veetorustikku ja 1,44km isevoolset kanalisatsioonitorustikku.

Ridala vallas, Panga külas rekonstrueeritakse 1,21km veetorustikku, 2,615km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 0,785km survekanalisatsiooni torustikku, 3 reoveepumplat ja üks reoveepuhasti.

Taebla alevikus rekonstrueeritakse 2,72km veetorustikku, 3,04km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 0,14km survekanalisatsiooni torustikku, 2 reoveepumplat, 2 veetöötlusjaama ja üks reoveepuhasti.

Taebla vallas, Palivere alevikus rekonstrueeritakse 1,68km veetorustikku, 1,83km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 0,63km survekanalisatsiooni torustikku ja 3 reoveepumplat.

Taebla vallas, Nigula külas rekonstrueeritakse 2,29km veetorustikku, 1,4km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 1,01km survekanalisatsiooni torustikku ja 2 reoveepumplat.

Noarootsi vallas, Sutlepa külas rekonstrueeritakse 0,852km veetorustikku, 0,914km isevoolset kanalisatsioonitorustikku, 0,094km survekanalisatsiooni torustikku, üks veetöötlusjaam ja üks reoveepuhasti.

Oru vallas, Linnamäe külas rekonstrueeritakse 1,39km veetorustikku ja 1,16km isevoolset kanalisatsioonitorustikku.

 

Läänemaa veemajandusprojekt – Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse koostamine Haapsalu linnale, Ridala, Taebla, Noarootsi ja Oru vallale.

 

PROJEKTI  NR 2.1.0101.10-00102  HANKEPLAAN

Projekti elluviimiseks korraldatakse järgmiseid hankeid:

Hange nr 1. Avatud riigihange. „Läänemaa veemajandusprojekt – Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse koostamine Haapsalu linnale, Ridala, Taebla, Noarootsi ja Oru vallale“ Projekteerimistööd.

Riigihanke viitenumber on 125231

Välja kuulutatud 19.05.2011.a.

Leping sõlmitud 28.06.2011.a.

 

Hange nr 2. Rahvusvaheline avatud riigihange „Läänemaa veemajandusprojekt – Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse koostamine Haapsalu linnale, Ridala, Taebla, Noarootsi ja Oru vallale“ Ehitustööde IV etapi ehitustööd.

Välja kuulutatud 24.11.2011.a.

Riigihanke viitenumber on 128639

Lepingud sõlmitud 16.02.2012.a.

Ehitustööde ajagraafik:

Osa 1, Panga küla – 12. märts 2012.a.

Osa 3, Palivere alevik – 02. aprill 2012.a.

Osa 4, Nigula küla – 02. mai 2012.a.

Osa 5, Sutlepa küla – 16. aprill 2012.a.

Osa 6, Linnamäe küla – 02. mai 2012.a.

Osa 7, Uuemõisa alevik – 02. juuli 2012.a.

Osa 9, Haapsalu linn – 02. juuli 2012.a.

 

Ehitustööde lõpptähtaeg on planeeritud 31.07.2013.a.

 

Vabandame Haapsalu Veevärk AS-i klientide ees ehitustööde käigus tekkivate ebameeldivuste eest ja loodame Teie mõistvale suhtumisele.

 

 

Hange nr 3. Avatud riigihange „Läänemaa veemajandusprojekt – Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse koostamine Haapsalu linnale, Ridala, Taebla, Noarootsi ja Oru vallale“ Ehitustööde omaniku järelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine.

Kuulutati välja 02.12.2011.a.

Riigihanke viitenumber on 127108

Leping sõlmitud 16.02.2012.a.

 

Hange nr 4. Rahvusvaheline avatud riigihange „Läänemaa veemajandusprojekt – Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse koostamine Haapsalu linnale, Ridala, Taebla, Noarootsi ja Oru vallale“ Ehitustööde IV etapi Osa 2 ja 8 ehitustööd.

Välja kuulutatud 23.02.2012.a.

Osa 2 ( Taebla)  leping sõlmitud 24.07.2012.a.

Osa 8 (Haapsalu) leping sõlmitud 07.05.2012.a.

Riigihanke viitenumber on 131395

Ehitustööde orienteeruv algusaeg on mai 2012.a. ja ehitustööde lõpptähtaeg 31.07.2013.a.

 

Hanketeated koos hankedokumentidega on tasuta kättesaadavad riigihangete registri kodulehel: https://riigihanked.riik.ee/rhr/RegisterHanked.html.

Ehitustööde lõpptähtaeg on 31.07.2013

 

Projekti projektijuht:

Neeme Püss

53345787

 

Euroopa Liit Ühtekuuluvusfond Euroopa Liit Ühtekuuluvusfond