Risti

Hange nr 1. Avatud riigihange. „Taebla aleviku, Linnamäe küla ja Risti aleviku veemajandusprojekt“ Ehitustööde V etapi projekteerimis-ehitustööd.

Osa 3 Risti aleviku VK torustikud 12.03.2014 – 31.01.2015

Ehitustööd lõpetati 04.12.2014. Ehitati 2,35 km veetorustikku ja 3,42 km kanalisatsioonitorustikku. Paigaldati 1 reoveepumpla ja rekonstrueeriti üks reoveepumpla.

IMG_1260

IMG_1420 IMG_1463 IMG_1490 IMG_1754 IMG_2012 IMG_2353 IMG_2379 IMG_0978 IMG_1148 IMG_1212IMG_1378 IMG_1226

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osa 4 Risti aleviku RVPJ ja VTJ 16.05.2014 – 31.01.2015

Ehitustööd lõpetati 03.12.2014. Rekonstrueeriti üks veetöötlusjaam ja üks reoveepuhasti.

IMG_1645 IMG_1875 IMG_1904 IMG_1984 IMG_2042 IMG_2120 IMG_2235 IMG_2399 IMG_2404 IMG_2408 Risti rvp ja vtj 07 026 Risti rvp ja vtj 010 Risti rvp ja vtj 023 Risti rvp ja vtj 028 Risti rvp ja vtj 038 IMG_0885 IMG_0912 IMG_0946 IMG_1080 IMG_1278 IMG_1307 IMG_1557