Muutmine ja lõpetamine

Juhul kui on toimunud tarbimiskohal omaniku vahetus, siis viivitamatult teavitada sellest ka Haapsalu Veevärk AS-i.

Vastavalt laekunud avaldusele vormistatakse leping ümber tarbimiskoha uue omaniku nimele.

Eelmisel omanikul tuleb esitada avaldus lepingu lõpetamiseks ja veearvesti lõppnäidud, mille alusel vormistatakse lõpparve. Kui klienti esitab lepingu lõpetamise avalduse, sulgeb Haapsalu Veevärk AS vee tarbimiskohal ja enda veearvestite olemasolul eemaldab arvestid 14 päeva jooksul avalduse esitamise kuupäevast (eemaldamise käigus fikseeritakse ära ka veearvesti lõppnäit, kui see erineb kliendi enda poolt esitatud lõppnäidust, võetakse lõpparve aluseks Haapsalu Veevärk AS-i poolt veearvesti mahamonteerimisel saadud näit).

Kui uus klient esitab avalduse lepingu sõlmimiseks 7 päeva jooksul lepingu lõpetamise avalduse saamise päevast, siis kinnistu maakraani ei suleta ja veearvesteid ei eemaldata.

Uue kliendi veetarbimise alguseks loetakse eelmise kliendi veemõõtja lõppnäitu.

 

  Lepingu lõpetamiseks Haapsalu Veevärk AS´iga:

  Alljärgnevalt esitan andmed:

  1. Ees- ja perekonnanimi:

  2. Kinnistu aadress:

  3. Lepingu lõppemise kuupäev:

  4. Veemõõtja näit lõppemise päeval:

  4.1. Üldveearvesti lõppnäit:

  m3

  4.2. Kastmisveearvesti lõppnäit:

  m3

  4.3. Lisaarvesti lõppnäit:

  m3

  Andmed avaldaja kohta:

  Ees- ja perekonnanimi:

  Elukoha aadress:

  Kontaktandmed:

  Telefon:

  E-post:

  Tarbimiskoha uue omaniku andmed:

  Ees- ja perekonnanimi:

  Telefon:

  E-post: