Uudis

Operatiivinfo 24h telefonil 47 35013

Kogumismahuti(te) tühjendamise tellimisest mitme piirkonna tellija vahel üheaegselt ja seonduvate kulude jaotamisest

Haapsalu Veevärk AS-ist saab tellida paakautoga mahuti(te) tühjendamise teenust ning sellega kaasnevate transpordi – ja töötunni kulude jaotamist  kogukonna majapidamiste vahel. Iga kinnistu mahutist tühjendatud kogused mõõdetakse ja arveldatakse seejärel iga tellijaga eraldi.
Vt lisatud hinnakiri, täpsemalt p. 6  ja 6.1 paakauto töötunni ja läbisõidu km hind ning p.1 purgimisteenuse (m3) hind:
Kogukonna elanikel, kel ülaltoodud teenuse vajadus, võtta ühendust Haapsalu Veevärk AS klienditeenindusega kokkuleppelise veopäeva planeerimiseks.
NB! Vee-ettevõtte põhitegevusala on joogivee – ja reoveekäitlus, mitte vedu — st antud tööd teostatakse perioodiliste pumplate ja peatorustike hooldustööde kõrvalt. Arvestada tasuks sellega, et vee-ettevõttel ei ole (alati) võimekust reageerida koheselt saabunud tellimusele ning kutse tulla tühjendama, võiks olla planeeritud kaks-kolm tööpäeva ette.
Kontaktid tellimuse esitamiseks on järgmised:
(+372) 473 5010
(+372) 473 5016
info[at]hvv.ee