Sademevesi

Sademe- ja drenaažvete juhtimine olmekanalisatsioonitorustikku on keelatud.

Sademevete ärajuhtimiseks taotleda tehnilised tingimused kohalikult omavalitsuselt.