Lepingute sõlmimine

PROJEKTI  NR 2.1.0101.10-00102  HANKEPLAAN

Projekti elluviimiseks korraldatakse järgmiseid hankeid:

Hange nr 1. Avatud riigihange. „Läänemaa veemajandusprojekt – Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse koostamine Haapsalu linnale, Ridala, Taebla, Noarootsi ja Oru vallale“ Projekteerimistööd.

Riigihanke viitenumber on 125231

Välja kuulutatud 19.05.2011.a.

Leping sõlmitud 28.06.2011.a.

 

Hange nr 2. Rahvusvaheline avatud riigihange „Läänemaa veemajandusprojekt – Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse koostamine Haapsalu linnale, Ridala, Taebla, Noarootsi ja Oru vallale“ Ehitustööde IV etapi ehitustööd.

Välja kuulutatud 24.11.2011.a.

Riigihanke viitenumber on 128639

Lepingud sõlmitud 16.02.2012.a.

 

Hange nr 3. Avatud riigihange „Läänemaa veemajandusprojekt – Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse koostamine Haapsalu linnale, Ridala, Taebla, Noarootsi ja Oru vallale“ Ehitustööde omaniku järelevalve ja FIDIC Inseneri teenuse osutamine.

Kuulutati välja 02.12.2011.a.

Riigihanke viitenumber on 127108

Leping sõlmitud 16.02.2012.a.

 

Hange nr 4. Rahvusvaheline avatud riigihange „Läänemaa veemajandusprojekt – Ühtekuuluvusfondi rahastamistaotluse koostamine Haapsalu linnale, Ridala, Taebla, Noarootsi ja Oru vallale“ Ehitustööde IV etapi Osa 2 ja 8 ehitustööd.

Välja kuulutatud 23.02.2012.a.

Eeldatav lepingute sõlmimise aeg on aprill-mai 2012.a.

Riigihanke viitenumber on 131395