Projekti eesmärk

Projekti eesmärgiks on Haapsalu linna, Ridala, Taebla , Noarootsi ja Lääne-Nigula valla reoveekogumisaladel viia vastavusse Eesti seaduste ja Euroopa Liidu direktiividega, mis reguleerivad reoveekogumist ja –puhastust, põhjavee kaitset ja joogivee kvaliteeti. Projekti tulemusena paraneb joogivee kvaliteet ja vähenevad oluliselt veekaod, reostuskoormused ja infiltratsioon reoveepuhastitesse