Linnamäe

Hange nr 1. Avatud riigihange. „Taebla aleviku, Linnamäe küla ja Risti aleviku veemajandusprojekt“ Ehitustööde V etapi projekteerimis-ehitustööd.

Osa 2 Linnamäe küla 11.03.2014 – 31.01.2015

Ehitustööd lõpetati 10.10.2014. Ehitati 1,2 km veetorustikku ja 0,5 km kanalisatsioonitorustikku ja paigaldati üks reoveepumpla.

IMG_1432 IMG_1790 IMG_1791 IMG_1813 IMG_1935 IMG_2036IMG_1426IMG_0789