Lepingu sõlmimise avaldus

Sõlmimaks leping ja liitumiseks Haapsalu Veevärk AS´i järgmiste teenustega:
ühisveevärgiga
ühiskanalisatsiooniga
Alljärgnevalt esitan andmed:
1. Ees- ja perekonnanimi:
2. Kinnistu aadress:
3. Ehitise nimetus:
4. Veemõõtjad:
4.1. Üldveearvesti algnäit: m3
4.2. Kastmisveearvesti algnäit: m3
4.3. Lisaarvesti algnäit: m3
Andmed avaldaja kohta:
Ees- ja perekonnanimi:
Elukoha aadress:
Kontaktandmed:
Telefon:
E-post:
Arvete väljastamise viis:
e-posti aadressile:
paberkandjal aadressile:
Lisad:
kinnistu plaan M 1:500
teostusjoonis
kinnistamisotsuse koopia