Lepingu sõlmimise avaldus

  Sõlmimaks leping ja liitumiseks Haapsalu Veevärk AS´i järgmiste teenustega:

  ühisveevärgiga

  ühiskanalisatsiooniga

  Alljärgnevalt esitan andmed:

  1. Ees- ja perekonnanimi:

  2. Kinnistu aadress:

  3. Ehitise nimetus:

  4. Veemõõtjad:

  4.1. Üldveearvesti algnäit:

  m3

  4.2. Kastmisveearvesti algnäit:

  m3

  4.3. Lisaarvesti algnäit:

  m3

  Andmed avaldaja kohta:

  Ees- ja perekonnanimi:

  Elukoha aadress:

  Kontaktandmed:

  Telefon:

  E-post:

  Arvete väljastamise viis:

  e-posti aadressile:

  paberkandjal aadressile:

  Lisad:

  kinnistu plaan M 1:500

  teostusjoonis

  kinnistamisotsuse koopia