Kust, saab, mida tellida

Reovee vedu ja ummistuste likvideerimist saab tellida Haapsalu Veevärk AS´ilt  telefonil 47 35 010 / 47 35 016, e-posti aadressil info[at]hvv.ee .

Veemõõtjate vahetust ja plommimist saab tellida klienditeeninduse osakonna telefonidel 47 35 016 /  47 35 028.

Majandus- ja joogivee ning heitvee analüüse saab tellida atesteeritud proovivõtjalt Ando Laanesoo, leppida kokku proovivõtu suhtes on võimalik telefonil 47 35 18 või GSM 51 45 857, e-post:   ando[at]hvv.ee .

Vee sulgemise ja avamise saab tellida telefonil 47 35 010 / 47 35 016, e-posti aadressidel info[at]hvv.ee ,  artur[at]hvv.ee

Plaanilisteks remondi- ja ehitustöödeks tuleb vee sulgemise taotlus esitada Haapsalu Veevärk AS-ile vähemalt  7 (seitse) päeva enne plaanitavat sulgemist. Hind sõltub sulgemise keerukusest, nt kui suur osa teisi kliente jääb ilma veeta, mitme siibri abil vesi suletakse jne.

Konsultatsiooniks võtta ühendust või tulla Haapsalu Veevärk AS kontorisse ( Haava 32, Haapsalu) juhataja asetäitja juurde ( kontakt tel. 47 35 012; GSM 50 67 529 ) määramaks  sulgemise keerukusastet.