Lepingu lõpetamise avaldus

Lepingu lõpetamiseks Haapsalu Veevärk AS´iga:
Alljärgnevalt esitan andmed:
1. Ees- ja perekonnanimi:
2. Kinnistu aadress:
3. Lepingu lõppemise kuupäev:
4. Veemõõtja näit lõppemise päeval:
4.1. Üldveearvesti lõppnäit: m3
4.2. Kastmisveearvesti lõppnäit: m3
4.3. Lisaarvesti lõppnäit: m3
Andmed avaldaja kohta:
Ees- ja perekonnanimi:
Elukoha aadress:
Kontaktandmed:
Telefon:
E-post:
Tarbimiskoha uue omaniku andmed:
Ees- ja perekonnanimi:
Telefon:
E-post: