Uudis

Operatiivinfo 24h telefonil 47 35013

Õhtu kalda joogiveepüstak uues kuues

Õhtu kaldas asunud varasem lihtsakoeline veevõtupüstak on nüüdseks vahetanud mõned meetrid asukohta ja saanud provintsilinnale sobilikuma väljanägemise.