Uudis

Operatiivinfo 24h telefonil 47 35013

Vee- ja kanalisatsiooni (m3) hinnamuutus alates 01. märtsist 2024.a

Konkurentsiamet kinnitas AS Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas uued vee- ja kanalisatsioonihinnad. Alates 01.03.2024 on kuupmeetri vee hind koos käibemaksuga 1,717 eurot endise 1,498 euro asemel ja kuupmeetri kanalisatsiooni hind koos käibemaksuga 2,402 eurot endise 2,152 euro asemel. Seega vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind koos käibemaksuga kokku hakkaks olema 4,119 eurot kuupmeeter.
Risti piirkonnas kehtisid alates 1998. aastast eraisikutele ja juriidilistele isikutele eraldi hinnad, aga vastavalt uuele Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseadusele ühtlustakse need alates 01.03.2024.
Uute hindade kehtestamise vajadus tulenes sellest, et elektrienergia hinnakomponent küll vähenes, aga muud tegevuskulud on viimastel aastatel tublisti tõusnud.
Peale hinnakorrektsiooni jääb Haapsalu Veevärk teeninduspiirkonnas teenuse komplekshind võrreldes sarnaste vee-ettevõtetega keskmisest madalamale tasemele.
Seoses hinnamuutusega palume kõigil klientidel, kellel ei ole kauglugemist, teatada veearvesti näidud 29. veebruari seisuga hiljemalt 3. märtsiks 2024.a. soovitatavalt AS Haapsalu Veevärk koduleheküljel oleva lingi kaudu või meiliaadressile arved@hvv.ee.

Teenuse nimetus Teenuse senine hind (€) Teenuse hind (€) alates 01. märtsist 2024 Ühik
Tasu ühisveevärgist tarbitud vee eest 1,228 1,407 € / m3
Tasu ühiskanalisatsiooni juhitud ja puhastatud reovee eest 1,764 1,969 € / m3
* kõigile hindadele lisandub käibemaks