Lepingu lõpetamise avaldus

  Lepingu lõpetamiseks Haapsalu Veevärk AS´iga:

  Alljärgnevalt esitan andmed:

  1. Ees- ja perekonnanimi:

  2. Kinnistu aadress:

  3. Lepingu lõppemise kuupäev:

  4. Veemõõtja näit lõppemise päeval:

  4.1. Üldveearvesti lõppnäit:

  m3

  4.2. Kastmisveearvesti lõppnäit:

  m3

  4.3. Lisaarvesti lõppnäit:

  m3

  Andmed avaldaja kohta:

  Ees- ja perekonnanimi:

  Elukoha aadress:

  Kontaktandmed:

  Telefon:

  E-post:

  Tarbimiskoha uue omaniku andmed:

  Ees- ja perekonnanimi:

  Telefon:

  E-post: